Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
 Information on Poland. 

You can learn more about Poland using the links below:

www.esti.pl - it is a Polish blog about Estonia in Polish and English.
http://en.wikipedia.org/wiki/Poland - link to an article on Poland on Wikipedia
http://www.tallinn.msz.gov.pl/et/ - website of the Polish Embassy, in Estonian.