Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

XXV Song and XVIII Dance Celebration 2.-5. July 2009 "To Breathe as One" in Tallinn, Estonia