Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Osale Erasmus+ vabatahtlikuna lühiajalises projektis

Oled oodatud osalema lühiajalises projektis Erasmus+ programmi vabatahtlikuna! Võimalus on osa saada erinevatest projektidest Ungaris, Prantsusmaal, Soomes jt riikides.
Täiendame infot jooksvalt!

Rahvusvahelised koolitused ja noortevahetused käesoleval aastal

Käesoleval aastal on meile teada mitmeid rahvusvahelisi noortevahetusi ja koolitusi, mida korraldavad meie koostööpartnerid ja kuhu ootame osalejaid. Lisame jooksvalt uut infot erinevate projektide kohta.


Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid

Võimalus saada osa pikaajalistest vabatahtliku teenistuse projektidest, mis algavad suvest/sügisest 2018. Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Osale projektis "Create Opportunities"

Vabatahtlik teenistuse projekt "Create Opportunities" pakub vabatahtlikku tööd Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Armeenias.
Projektid algavad sügisel 2018 ja talvel/kevadel 2019 ning on kestusega 9-12 kuud. Projekti saatvaks ja koordineerivaks organisatsiooniks on MTÜ Continuous Action.

Sissekannete arhiiv