Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Grundtvig õpikoostööprojekt MOVE


Kaheaastane õpikoostööprojekt MOVE ehk "Mobility, Volunteering, Exchange", mis toimus perioodil 1.08.2011 - 31.07.2013, hakkab lõpule jõudma.

Projekti partneriteks olid Asociación Juvenil Gantalcalá Hispaaniast, KEAN Kreekast, Bildungsmarkt e.V Saksamaalt ning FCASEC Rumeeniast jagasid kogemusi ning metoodikaid kultuuridevahelise õppimise, kaasamise ja vabatahtliku tegevuse valdkonnas.

Projekti lähtekohaks oli vajadus arendada täiskasvanuõppes kasutatavate meetodite kvaliteeti ja mobiilsust ning täiskasvanute osalemist elukestvas õppes selliselt, et see aitaks kaasa noorte täiskasvanute tööellu integreerumisele, tööhõive edendamisele ja isiklikule arengule. Ühtlasi nägid organisatsioonid vajadust ühendada Euroopa tasandil hea kvaliteediga hariduslikud praktikad, et edendada riikidevahelist mobiilsust, kultuuridevahelist õppimist ja mitteformaalset haridust.

Lähemalt saad lugeda projekti tegevuste ja partnerite koostöö kohta projekti kodulehelt ning ka koostööprojektide tulemuste andmebaasist 
European Shared Treasure.

Käesolev projekt viidi ellu Euroopa Komisjoni Elukestva Õppe Programmi toetuse abil. Projekti sisu eest vastutab projekti elluviija ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. 


Lisatud: 30.07.2013 // 0:00