Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajaline grupiprojekt “Back to basics –Back to nature” Kokkolas, Soomes


Lühiajaline Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojekt “Back to basics –Back to nature” toimub 23.6.-15.8.2014 Kokkolas, Soome. 

Vastuvõtvaks organsiatsiooniks on noortekeskus Villa Elba ning projekt on juba rahastatud ja soovib vastu võtta 9 vabatahtlikku, sh 2 Eestist.
Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele.
Lisainfo projekti tegevuste kohta leiad siit ja ka ettevalmistavast infost.


NB! Kandideerimine on lõppenud.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kohapealseid kulusid - koolitused, kindlustus, elamine ja toitlustamine on 100% rahastatud Euroopa Komisjoni programmi Euroopa Noored (Youth in Action) poolt. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest 90% ulatuses, ehk siis vabatahtlik tasub vaid 10% reisikuludest (30€). 
Lisaks makstakse vabatahtlikule vastavalt programmi rahastusreeglitele taskuraha (Soomes 120€/kuu).

NB! Lühiajalises projektis osalemise järgselt on noorel võimalus osaleda veel ka pikaajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis, kuid teenistuste pikkus kokku ei tohi olla rohkem kui 12 kuud.


Lisatud: 26.05.2014 // 0:00