Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule vabatahtlikuks "European Volunteer Revolution 2" Hispaanias


Kutsume sind osa saama pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektist "European Volunteer Revolution 2" San Sebastianis, Hispaanias. Vabatahtlikku ootab KAEBNAI ning Eestist saadab MTÜ Continuous Action. Projekt algab veebruarist 2015 (6 kuud). 

Projekti kestvus: 6 kuud
Tegevuste algus: 1.02.2015 - 31.07.2015
Vabatahtlike arv Eestist: 1

Vabatahtlikku ootab Hispaania organisatsioon KAEBNAI, kes võtab korraga vastu 9 vabatahtlikku 9 eri riigist. Vabatahtlikke saadab: Eesti, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Läti, Portugal ja Rumeenia.
Peamisteks projektitegevusteks on KAEBNAI aitamine nende igapäevatöös ning nende poolt korraldatavate tegevuste dokumenteerimine (sh erinevad meediategevused). Samuti on projekt seotud "Kultuuripealinn 2016 San Sebastian" programmiga, mille raames saavad vabatahtlikud aidata kaasa kultuuripealinna tegevuste ettevalmistamisel.
Vaata lähemalt projektiinfot ja plaanitavad tegevusi.

Osalemiseks saada meile oma CV koos motivatsoonikirja ja 1-minutilise videoga (inglise keeles) e-mailile vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14. detsembriks.
NB! Vastuvõttev organisatsioon ootab vabatahtlikult elementaarset (algtase) Hispaania keele oskust.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat. Osalejale ei kaasne projektis osalemisega kohapealseid kulusid - koolitused,  elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud eelpoolnimetatud programmist. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest vastavalt reisikulu piirmäärale, mis sel juhul on 360€. Lisaks makstakse vabatahtlikule vastavalt programmi rahastusreeglitele taskuraha 105€ kuus.


Lisatud: 4.12.2014 // 0:00