Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Noortevahetus "Spread Your Wings" Küprosel


Oled oodatud osalema noortevahetusel "Spread Your Wings", mis toimub 27. märts - 5.aprill 2015 Agroses, Küprosel. Projekti teemat iseloomustavad järgmised märksõnad - immigratsioon, integratsioon, tolerantsus, koostöö.
Loe kõigest täpsemalt
siin.
Projekti korraldab kohalik noorteklubi Agros Youth Club.

Noortevahetusel osaleb kokku 50 noort mitmest erinevast Euroopa riikidest - Horvaatiast, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rumeeniast ja Eestist. 
Noortevahetusele ootame noori vanuses 18-25.a. ja lisaks otsime ka grupijuhti (võib olla vanem).

Projektis osalemise tingimused:
- vanus 18-25.a;
- huvi noortevahetuse teema vastu;
osalustasu 60€ tasumine; 
- võimalus ise esmalt lennupiletid välja osta. 

Majutus, toitlustus ja programm on korraldatud ning kaetud 100% korraldajate poolt ning rahastatud Erasmus+ programmi Küprose büroo poolt. Reisikulud kompenseerib noortevahetuse korraldaja vastavalt eelarves ettenähtud piirmäärale (max 270€).
Noortevahetus toimub inglise keeles


Kandideerimine on lõppenud ja osalejad projekti kinnitatud.


Lisatud: 10.01.2015 // 0:00