Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Koolitus “Between the lights"


Oled oodatud osalema koolitusel “Between the lights - INNOVATIVE METHODS OF INCLUSION” 12-18.06.2015 Kékedis, Ungaris. Koolitus on mõeldud inimestele kes töötavad või puutuvad oma töös või õpingutes kokku vähemate võimalustega noortega ning soovivad saada uusi teadmisi ja meetodeid nimetatud sihtgrupiga töötamiseks. Koolitust korraldab organisatsioon Fekete Sereg koostöös koolitajatega Kanadast ja Austriast. 
Koolitusele saame saata 2 osalejat. 
Loe koolitusinfot

Osalemise tingimused: 
- huvi koolituse teema vastu
- vanus vähemalt 18+
- osalustasu 120€ tasumine

Reisikulud kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele max 275€ ulatuses. Saatev organisatsioon MTÜ Continuous Action saab lennupiletid osalejatele ise broneerida ja välja osta. Osalejal tuleb tasuda vaid ülekulu summa (kui piletid on ostmise hetkel kallimad kui eelarves ettenähtud summa).
Kandideerimine projekti on lõppenud!


Lisatud: 5.05.2015 // 0:00