Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Endiste EVT vabatahtlike analüüsikohtumine


Kutsume oma teenistuse lõpetanud vabatahtlikke osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse analüüsikohtumisel, mis toimub novembris 2015 Tallinnas. Kohtumist korraldab Eesti Noorteagentuur.

Kutse: EVT analüüsikohtumine endistele vabatahtlikele

SA Archimedes Noorteagentuur annab teada, et 28.-29. novembril 2015 toimub Tallinnas Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) analüüsikohtumine ehk EVS annual event.

Analüüsikohtumine on mõeldud neile EVT vabatahtlikele, kellel nüüdseks vabatahtliku teenistuse projekt seljataga ning tagasitulekust möödas kuni aasta.

EVT analüüsikohtumine annab sulle suurepärase võimaluse analüüsida ja jagada teistega oma EVT kogemust. Koos teiste endiste vabatahtlike ja koolitajate abiga saate teha koostööplaane ning ühiselt tulevikku vaadata. Nii võib teenistuse lõpust saada hoopis uus algus ja ilmavalgust näha uued toredad ettevõtmised ja ideed.

Kohtumisel osalemiseks täida palun registreerimisvorm hiljemalt 15. novembril

Juhime tähelepanu, et analüüsikohtumisele saame kaasata ainult need, kes tähtaegselt on oma registreerimisinfo edastanud. Kohtumisega seotud majutus ja toitlustus on kaetud Noorteagentuuri poolt programmi Eramus+: Euroopa Noored raames. Transpordikulusid me kahjuks hüvitada ei saa.
NB: Analüüsikohtumise lisainfo saadetakse registreerunud osalejatele.

Küsimuste korral pöörduge nele.mets@archimedes.eevõi telefonil 6979237.

Kutse: http://euroopa.noored.ee/koolitused/kohalik/analuusikohtumisele/