Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Mine vabatahtlikuks Inglismaale projekti "London Calling"


Kutsume sind osa saama pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektist "London Calling: long term EVS working for a national high profile respected charity in public relations, communications and marketing" Londonis, Inglismaal.
Vabatahtlikku ootab Blesma. Projekti saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Projekti kestvus: 11 kuud
Tegevuste algus: kokkuleppel vastuvõtva organisatsiooniga (alustada saab ka kohe peale kandidaadi kinnitamist projekti)
Vabatahtlike arv Eestist: 1

Vabatahtlikku ootab Inglismaa organisatsioon Blesma, mis on aktiivne heategevusorganisatsioon. Peamisteks projektitegevusteks on Blesma aitamine  nende igapäevatöös. Samuti tutvutakse organisatsiooni turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnaga ja osa ülesandeid on seotud infotööga. Lisaks Eestist saadetavale vabatahtlikule on samaaegselt projektis vabatahtlik Poolast.
Vaata lähemalt projektiinfot.

Sooviavalduste esitamine nimetatud projekti on lõppenud!

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (selles projektis 18-30.a.). Osalejale ei kaasne projektis osalemisega kohapealseid kulusid - koolitused,  elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud eelpoolnimetatud programmist. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest vastavalt reisikulu piirmäärale, mis sel juhul on 275€. Lisaks makstakse vabatahtlikule vastavalt programmi rahastusreeglitele taskuraha 140€ kuus.


Lisatud: 5.01.2017 // 0:00