Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt "Youth Volunteering Together" Armeenias


Youth Volunteering Together* Gyumris, Armeenias algusega juulist (12 kuud). Loe plaanitavatest tegevustest. Saatvaks organisatsiooniks on MTÜ Continuous Action.
 
Lisaks ootame kandideerima suvel/sügisel algatavatesse projektidesse (veel rahastamata), mis kestavad üldjuhul 10-12 kuud. Loe lähemalt meie projektide ja kandideerimise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse võimaluste juurest. 

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). 
Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 

Vabatahtlikud on projekti leitud!

*Euroopa vabatahtlik teenistus "Youth Volunteering Together" on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.


Lisatud: 6.03.2017 // 0:00