Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Aasta kokkuvõte 2016


Möödunud 2016. aasta oli meie organisatsioonile taaskord teguderohke. Koostöös erinevate välispartneritega viisime aasta jooksul ellu üle viiekümne Erasmus+ programmist rahastuse saanud mobiilsusprojekti, millest said osa enam kui 135 mitteformaalsest õppest huvitatud inimest. 

Noortevahtusi toimus 2016. aastal kokku 10 ja projektid toimusid järgmistes riikides: Hispaanias, Kreekas, Leedus, Lätis, Poolas, Portugalis, Rootsis, Ungaris.
Kokku osales noortevahetustes 65 noort vanuses 13-30.a.
Vaata järgmiselt lingilt toimunud projekte.

Euroopa vabatahtliku teenistuse erinevatesse projektesse saatsime kokku 36 vabatahtlikku, kaasates sealhulgas 23 vähemate võimalustega noort. Projektidest üks oli lühiajaline grupiprojekt.
Möödunud aastal saatsime vabatahtlikke järgmistesse riikidesse: Austria, Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Ungari.
Loe, kes ja kus täpsemalt käis siit.

Erinevaid rahvusvahelisi koolitustegevusi toimus 2016. aastal 22, milles osales kokku 34 osalejat. Koolitused toimusid järgmistes riikides: Armeenias, Austrias, Belgias, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Serbias, Suurbritannias, Türgis, Ungaris.
Vaata järgmiselt lingilt, millised olid täpsemalt toimunud koolitusprojektid.

Mitmed toimunud projektid on läbi viidud koostöös Rückenwind võrgustiku partneritega (AK Tyrol, Educere, Fekete Sereg, Momentum, Villa Elba, jt) ja mitmete teiste pikaajaliste aga ka paljude uute koostööpartneritega.

Lisaks nimetatud rahvusvahelistele projektidele ja koostööle erinevate Euroopa organisatsioonidega, viisime läbi regulaarselt "Kogemuste kohviku" kohtumisi, tegime koostööd Eesti Töötukassaga, Õpirändevõrgustlikuga, mitmete kohalike organisatsioonide ja eraisikutega ning tutvustasime oma organisatsiooni tegevusi mitmetel sündmustel (Teeviit, PÜG karjääripäev, Hiiumaa noorte infomess, jt).

Usume, et MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI ja loodame Teile mitmeid erinevaid võimalusi ka käesoleval 2017. aastal pakkuda!

Info eelolevate noortevahetuste kohta leiad siit.
Kui oled vanuses 18-30 ja soovid minna Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti, siis leiad kandideerimisvõimslused siit.
Eelolevate koolitustegevuste võimalused leiad siit.
Kui soovid ka ise uute võimaluste loomisele kaasa aidata osaledes meie tegevustes vabatahtlikuna, loe lisainfot ja võta meiega ühendust info@continuousaction.ee


Lisatud: 1.01.2017 // 0:00