Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Rahvusvahelised noortevahetused suvel ja sügisel


Tule osale rahvusvahelistel noortevahetustel, mida korraldavad meie erinevad koostööpartnerid. Projektidesse otsime lisaks osalejatele ka grupijuhte.
Lisame jooksvalt uut infot projektide kohta.
Projektid toimuvad Itaalias, Küprosel, Portugalis.


Otsime osalejaid ja grupijuhti järgmistele rahvusvahelisele noortevahetustele: 
  1. "Experience Europe" 11-18.09.2017 Lecce, Itaalia (otsime ka grupijuhti);
  2. "A Muse for the Youth" 22-30.09.2017 Agros, Küpros; 
  3. "TH!NK: youth&the post-truth era!" 9-17.10.2017 Lissabon, Portugal (otsime ka grupijuhti)
  4. "Communicating Migration: Creating Possibilities" 6-12.11.2017 Nicolosi, Itaalia (otsime ka grupijuhti).
Lisainfo leiad meie noortevahetuste võimaluste juurest. Lisaküsimuste korral kirjuta e-mailil, mis märgitud iga noortevahetuse juurde.

Noortevahetustel osalemise tingimused: 

- vanus 18+;
- huvi koolituse teema vastu; 
- osalustasu 60€ tasumine; 
- osad projektid eeldavad võimalust ise esmalt lennupiletid välja osta. 

Projektide majutus, toitlustus ja programm on 100% rahastatud programmist Erasmus+ ning korraldatud vastuvõtva organisatsiooni poolt. Reisikulud kompenseerib koolituse korraldaja vastavalt eelarves ettenähtud piirmäärale ja vahemaale, mis on kulunud projekti sõiduks.

NB! Kui osaleja on saatnud osalemise sooviavalduse ja saanud meiepoolse kinnituse ning tasunud osalustasu, kuid soovib hiljem osalemisest loobuda, siis juba tasutud osalustasu ei tagastata.
 


Lisatud: 10.07.2017 // 0:00