Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Osale projektis "Catch the Experience"


Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt "Catch the Experience*" ühendab endas kolme erinevat EVT teenistust, millest 2 on Itaalias ja 1 Hispaanias. Projektid algavad sügisel 2017 ning on kestusega 9-12 kuud. Projekti saatvaks ja koordineerivaks organisatsiooniks on MTÜ Continuous Action.

Vabatahtlikke ootavad sügisest: 

Organisatsioon: EDUCERE -
Asociación Socioeducativa para el Desarrollo Comunitario

Aeg: oktoober 2017 (12 kuud) Lugo, Hispaania
Vabatahtlikke Eestist: 2
Educere juures tegelevad vabatahtlikud peamiselt laste, noorte ja eakatega töötades kohalikus omavalitsuses (City Hall of Lugo) ja EDUCERE kontoris. Erinevate kohalike projektide raames saab käia ka koolides tutvustamas Erasmus+ võimalusi, mitteformaalset ja elukestvat õpet ning koostöös õpetajatega viia läbi loomeprojekte (nt kunstitöötoad, tants, sport). Loe lisainfot projektist.
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

Organisatsioon: CEMEA - Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva
Aeg: november 2017 (9 kuud) Rooma, Itaalia
Vabatahtlikke Eestist: 2 (1 vabatahtlik alustab oktoobris, 1 vabatahtlik novembris)
CEMEA vastutusalas on 3 lasteaeda, 3 noortekeskust ning nende enda kontor koos rahvusvahelise haruga. Vabatahtlikud on kaasatud kõigi nende keskuste töösse, õppides läbi kogemusõppe ning arendades enda loovust. Lisaks on võimalik viia läbi loovtöötubasid ja abistada koolides hariduslike töötubade läbiviimisel olles seeläbi abiks õppimisraskustega noortele. Loe lisainfot projektist.
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

Organisatsioon: ARCISTRAUSS - Associazione Culturale Strauss
Aeg: oktoober/detsember 2017 (12 kuud) Mussomeli, Itaalia
Vabatahtlikke Eestist: 2

Arcistrauss ootab enda juurde vabatahtlikke, kes on huvitatud meediaga seotud tegevustest. Enamik tööülesandeid on seotud vabatahtlike ühisblogi haldamise, üldartiklite kirjutamise ja piltide- ja videotöötlusega. Samuti saavad vabatahtlikud abistada kohalikke õpetajad koolides erinevate töötubade läbiviimisel (nt keel, kultuur ja traditsioonid) kasutades seejuures mitteformaalseid õppemeetodeid. Loe lähemalt Arci Straussi tegevuste kohta - Casa Vanessa, Casa Rosetta, Arci Park. Lisaks tutvu projekti praktilise infoga.
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). 
Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 

*Euroopa vabatahtlik teenistus "Catch the Experience" on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.


Lisatud: 17.10.2017 // 0:00