Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt DOORS viib vabatahtlikud jaanuaris Keeniasse ja Hondurasesse


10 vabatahtlikku Eestist, Rootsist, Hispaaniast ja Leedust sõidavad jaanuaris Keeniasse, et koostöös Kenya Community Sports Foundationiga anda oma panus projekti, mille eesmärgiks on aidata kaasa sotsiaalsele sidususele ja kultuuridevahelisele dialoogile spordi kaudu. Projekt Keenias kestab 6 kuud.
 
Alates jaanuari lõpust töötavad Hondurase erinevate organisatsioonide juures 4 EVT vabatahtlikku Eestist, et lüüa kaasa erinevates vabatahtlike koordineerimise ja invaspordiga seotud projektides. Projektid kestavad 9-12 kuud.

Käesolevad projektid viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Projektide sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.


Lisatud: 25.01.2010 // 9:00