Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Saa osa multiprojektist Gender Through the Screen


Otsime osalejaid multiprojekti "Gender Through the Screen", mis hõlmab endas partneritevahelist kohtumist, 1 koolitust, 1 noortevahetust ja 1 seminari. Projekti koordineerib Kosovo organisatsioon Organizata per Avancimin E Programeve Alternative. Osalejaid Eestist saadab MTÜ Continuous Action.

Osalejad on oodatud: 

Kick-off meeting "Gender Through the Screen", 23-26.02.2018 Skopje, Makedoonia 

Kohtumise eesmärgiks on tuua kokku partnerorganisatsioonid, et koos üle vaadata multiprojekti tegevuskava ning ülesanded. 
Toimunud!

Rahvusvaheline koolitus "Gender Through the Screen" 23-30.03.2018 Durres, Albaania 

Koolituse raames õpitakse kuidas analüüsida ja rääkida sooprobleemidest meedias. Tutvu projekti sisukama infoga
Eestist saame saata 3 osalejat. 
Toimunud!

Rahvusvaheline noortevahetus "Gender positive" 22-30.04.2018 Prizren, Kosovo 

Noortevahetus toob kokku noored eesmärgiga tõsta osalejate teadlikkust sooküsimustest ning märgata kuidas neid tutvustatakse meedias. Tutvu projekti lisainfoga.
Eestist saame saata 4 osalejat + 1 grupijuhi. 
Toimunud!

Rahvusvaheline seminar "Gender Through the Screen" 23-29.06.2018 Vladicin Han, Serbia 
Seminar tõstatab küsimuse kuidas noorsootöötajad saavad mõjutada oma töös meediat ning meedias kuvatavaid sooküsimusi? Tutvu projekti lisainfoga.
Eestist saame saata 3 osalejat. 
Huvi korral täida sooviavaldus esimesel võimalusel. Valitud osalejatega võetakse ühendust 30.04.2018


Osalemistingimused: 

- vanus 18+ (noortevahetustel 18-25.a., grupijuht võib olla vanem);
- huvi projekti teema vastu; 
- osalustasu 60€ tasumine; 
- võimalus ise esmalt lennupiletid välja osta. 

Projektide majutus, toitlustus ja programm on 100% rahastatud programmist Erasmus+ ning korraldatud vastuvõtva organisatsiooni poolt. Reisikulud kompenseerib projektide korraldaja vastavalt eelarves ettenähtud piirmäärale ja vahemaale, mis on kulunud projekti sõiduks. Reisikulud kompenseeritakse peale osalemist kuludokumentide alusel.  

Küsimuste korral võta ühendust annli@continuousaction.ee


Lisatud: 27.02.2018 // 0:00