Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Continuous Action Lääneranna Noortepäeval


30. oktoobril toimus Lääneranna Noortevolikogu poolt korraldatud Lääneranna Noortepäev “Rutiinist välja”, kuhu kutsuti töötube korraldama ka MTÜ Continuous Action.

Noortepäeva raames toimus viis 45-minutilist töötuba õpilastele vanuses 11-18 eluaastat. Töötubades tutvustasime noortele erinevaid võimalusi, kuidas aidata ja panustada ise kogukonda. Samuti esitlesime neile rahvusvahelisi võimalusi, rääkisime, kuidas arendada oma teadmisi ja oskusi mitteformaalse õppimise teel. Töötubades lasime noortel ka endal mõelda, millised sotsiaalsed probleemid on nende kogukonnas ja kuidas nemad ise saaksid probleemide lahendamisele kaasa aidata.

Päev oli pikk. Viimaste sessioonide ajal oli seda näha ka õpilaste silmist. Sellepärast ergutati neid ka aktiivse tegevusega ja julgustati osalema grupivestlustes. Päeva lõpuks olid ka meie vabatahtlikud aktiivsest informatsiooni jagamisest ja noorte elavdamisest küllaltki unised.

Meie poolt käisid vabatahtlikku tööd ja rahvusvahelisi võimalusi esitlemas kolm noort vabatahtlikku - Eliise, Karolin ja Prudence.
Eliise:

Ma alustasin vabatahtliku tööga aktiivsemalt 2018. aasta suvel kohalikus raamatukogus ja lisaks osalesin Euroopa vabatahtliku teenistuse lühiajalises projektis sama aasta sügisel. Minu jaoks oli noortepäev esimene kord jagada oma kogemusi ja teadmisi teiste inimestega.

Nii mõnigi töötubades osalejatest oli veel niivõrd noor, kes võib-olla ei oska veel unistadagi, mis võimalusi elu võib talle pakkuda. Ma leian, et on väga oluline teha sellesarnast teavitustööd juba põhikoolis. Pärast meie töötuba ei pruugi ta selle informatsiooniga veel suurt midagi peale hakata. Kuid järgmine kord, kui sama teema mingis kontekstis esile kerkib, on tal juba taustainfo olemas ning loodetavasti selle toel on ta ka ise osavõtlikum neil teemadel arutama ja tegutsema.

Karolin:

Minu vabatahtliku töö kogemus läheb tegelikult tagasi juba kümmekond aastat. Olen vabatahtlikuna kaasa teinud näiteks lastelaagrite korraldamises ja Pimedate Ööde filmifestivalil. Viimane ja kindlasti kõige erilisem vabatahtliku töö kogemus on mul samuti, nagu Eliiselgi, Euroopa vabatahtliku teenistusega. Nimelt veetsin aasta Sitsiilias, kus õpetasin koolides inglise keelt, korraldasin puuetega inimestele huvitegevusi ja tegelesin muude sealse kogukonna jaoks oluliste teemadega.

Lihulas töötubade korraldamine oli minu jaoks väga huvitav kogemus. Olla teisel pool klassiruumi, teadmiste edasiandja rollis, on suur väljakutse. Noorte aktiivselt kaasa tegemisele motiveerimine oli põnev ja ükski grupp kellele töötuba läbi viisime ei olnud samasugune. Kindlasti oli väga kasulik kuulda noorte hirmudest ja võimalikest takistustest seoses välismaale vabatahtlikuks minekuga. Loodan siiralt, et saime oma töötubadega nende kahtluseid ja hirme vähendada.

Prudence:

Mina polnud varem vabatahtlikuna kuskil tegutsenud ning esimese korra kohta jäin ma väga rahule ja mind üllatas väga, kui sooja tagasisidet me saime. Selle projektiga sattusin tegelema läbi kogukonnapraktika, mis on vaja gümnaasiumi lõpus sooritada ning valisingi oma MTÜ-ks Continuous Actioni ja peale selle,et sain väga mõnusa seltskonnaga koos üritust planeerida, sain ka ise väga palju ideid ja erinevaid mõtteid, et äkki soovin ka ise peale kooli lõpetamist välismaale vabatahtlikuks minna ning oskan nüüd ka ise sel teemal rohkem kaasa rääkida.

Loodame, et nii mõnigi noor sai sealt uusi ideid tulevikuplaanideks. Meie igal juhul oleme rahul ja õnnelikud, et noortepäeva korraldustiim meid kutsus. Järgmise korrani!Lisatud: 30.10.2018 // 0:00