Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Aasta kokkuvõte 2018


2018.a oli meie organisatsioonile tegus. Erinevate välispartneritega koostöös viisime ellu üle neljakümne viie Erasmus+ programmist rahastuse saanud mobiilsusprojekti, milles osales üle 130 inimese. 

Noortevahetusi toimus 2018. aastal 11 ja projektid toimusid järgmistes riikides: Kreeka, Kosovo, Leedu, Portugal, Šotimaa, Rootsi ja Türgi.
Kokku osales noortevahetustes 64 noort vanuses 13-30.a.
Vaata järgmiselt lingilt toimunud projekte.

Vabatahtliku teenistuse erinevatesse projektidesse saatsime kokku 42 vabatahtlikku, kaasates sh 26 vähemate võimalustega noort. Projektidest üks oli lühiajaline grupiprojekt.
Vabatahtlikud saatsime järgnevatesse riikidesse: Armeenia, Belgia, Luxemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Suurbritannia jt. 

Erinevaid rahvusvahelisi koolitustegevusi, partnerluskohtumisi ja seminare toimus 2018. aastal 15, milles osales kokku 29 osalejat. Koolitused toimusid järgmistes riikides: Albaania, Armeenia, Austria, Gruusia, Prantsusmaa, Serbia, Tšehhi jt.
Vaata järgmiselt lingilt, millised olid täpsemalt toimunud koolitusprojektid.

Mitmed toimunud projektid viidi läbi koostöös Rückenwind võrgustiku partneritega (Educere, Fekete Sereg, Villa Elba, Okupa jt) ja mitmete teiste pikaajaliste aga ka paljude uute koostööpartneritega.

Lisaks nimetatud rahvusvahelistele projektidele ja koostööle erinevate välispartneritega viisime läbi regulaarseid "Kogemuste kohviku" kohtumisi, tegime koostööd Eesti Töötukassaga, Eesti Vabaühenduste Liiduga ning teiste kohalike organisatsioonidega. Lisaks tutvustasime organisatsiooni tööd erinevatel messidel (nt Lääneranna noorteüritus "Rutiinist Välja"). Samuti said aasta lõpus hoo sisse mitmed pikaajalised koostöörprojektid, mis jätkuvad 2019.a.

MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI ja loodame ka 2019.a Teile neid pakkuda!

Info eelolevate noortevahetuste kohta leiad siit.
Kui oled vanuses 18-30 ja soovid minna vabatahtliku teenistuse projekti, siis leiad erinevad projektid siit.
2019.a. koolitustegevuste võimalused leiad siit.
Kui soovid ka ise uute võimaluste loomisele kaasa aidata osaledes meie tegevustes vabatahtlikuna, loe lisainfot ja võta meiega ühendust info@continuousaction.ee


Lisatud: 31.12.2018 // 0:00