Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerslusprojekt "Unified Actions"


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

Vabatahtlikku ootavad: 

Center of Voluntary Movement "Lastochki" / ICYE-Russia
esimesel võimalusel (kuni 12 kuud) Samara, Venemaa

Vabatahtlikke Eestist: 1
"Lastochki" eesmärgiks on toetada noortepoliitika arengut ja noorsootööd kohalikul tasandil, sh tutvustada Samara piirkonda erinevatele organisatsioonidele üle maailma. Vabatahtliku ülesandeks saab erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine koostöös projektimeeskonnaga Lastochki kontoris.
Lisaks otsib organisatsioon vabatahtlikke lasteaedadesse, erivajadustega täiskasvanute keskustesse ja loomade varjupaika.

"MilleniuM" Training and Development Institute
1.07.2019-30.06.2020 Chisinau, Moldova
Vabatahtlikke Eestist: 1
"MilleniuM" pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning viib läbi töötubasid noortele ja noorsootöötajatele. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus.
Tutvu Milleniumis olevate vabatahtlike tööga.

Sail Training Association Netherlands 
1.09.2019-30.06.2020 
Vabatahtlikke Eestist:
Meie partner STAN (Sail Training Association in Netherlands) ootab sügisest enda meeskonda pikaajalist vabatahtlikku, kes aitab erinevate projektide planeerimisel, läbiviimisel. Lisaks saab vabatahtlik praktilise seilamise väljaõppe. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Maison des Associations asbl

15.09.2019-30.06.2020 (10 kuud) Luxembourg, Luxembourg 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Maison des Associations asbl eesmärgiks on toetada välismaalaste integratsiooni Luxembourgi ühiskonda. Vabatahtlik on kaasatud organisatsiooni erinevatesse põhitegevustesse. 


Tunned huvi? Kirjuta meile aadressil annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 5.05.2019 // 0:00