Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerslusprojekt "Unified Actions"


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

Vabatahtlikku ootavad: 

"MilleniuM" Training and Development Institute
esimesel võimalusel (kuni 12 kuud) Chisinau, Moldova
Vabatahtlikke Eestist: 1
"MilleniuM" pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning viib läbi töötubasid noortele ja noorsootöötajatele. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus.
Tutvu Milleniumis olevate vabatahtlike tööga.

Propósito Inadiável
01.10.2019-01.09.2020 Castelo de Vide, Portugal
Vabatahtlikke Eestist:
 2
Propósito Inadiável ootab vabatahtlikke Castelo de Videsse abistama kohalike ürituste, sporditegevuste ja keskkonnateemaliste projektide läbiviimisel. Tegu on pisema linnaga Portugali/Hispaania piiril. 2019.a. suvel aitasid samas kohas Eesti vabatahtlikud festivali korraldada. 
1 vabatahtlik on projekti kinnitatud, 1 vabatahtliku koht vakantne.

Youth Association DRONI
 
01.10.2019-02.07.2020 Tbilisi, Gruusia (kuupäevad võivad muutuda)
Vabatahtlikke Eestist: 1
DRONI eesmärgiks on luua võimalusi, et Gruusias elavad vähemusrahvused ja migrandid oleksid kaasatus ühiskonda. Selle eesmärgi nimel viiakse ellu kohalike tegevusi rohujuuretasandil.

Youth Initiative Center 
01.11.2019-02.11.2020 Gyumri, Armeenia
Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Organisatsioon majandab lisaks Armeenia esimest avatud noortekeskust ning on üks kogenud organisatsioonidest, kes kuulub Erasmus+ naabruspiirkondade infokeskuse nimistusse. 

Xeracion Valencia 
13.01.2020-14.01.2021 Ferrol, Hispaania
Vabatahtlikke Eestist: 1
Xeracion ootab vabatahtlikku, kelle põhiülesandeks on vastavalt meediavaldkond (videode tegemine, monteerimine, intervjuude ja raportite koostamine, videoblogi pidamine), keeleõpetamine (inglise, eesti, hispaania vm keele töötubade läbiviimine, keeleõppe tehnikate tutvustamine ja õpetamine) või kunst (koostöös Casa Creativa'ga kunstigalerii majandamine). 

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren vzw
01.03.2020-31.01.2021 Oostende, Belgia 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren vzw (Wildlife Rescue Center) eesmärgiks on ravida erinevaid metsloomi ja -linde, kes on saanud viga. Vabatahtliku ülesandeks on peamiselt loomade/lindude eest hoolitsemine. Lisaks viib organisatsioon aeg-ajalt läbi erinevaid tegevusi kooliõpilastele.

Center of Voluntary Movement "Lastochki" / ICYE-Russia
esimesel võimalusel (kuni 12 kuud) Samara, Venemaa

Vabatahtlikke Eestist: 1
"Lastochki" eesmärgiks on toetada noortepoliitika arengut ja noorsootööd kohalikul tasandil, sh tutvustada Samara piirkonda erinevatele organisatsioonidele üle maailma. Vabatahtliku ülesandeks saab erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine koostöös projektimeeskonnaga Lastochki kontoris.
Lisaks otsib organisatsioon vabatahtlikke lasteaedadesse, erivajadustega täiskasvanute keskustesse ja loomade varjupaika.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Sail Training Association Netherlands 
1.09.2019-30.06.2020 
Vabatahtlikke Eestist:
Meie partner STAN (Sail Training Association in Netherlands) ootab sügisest enda meeskonda pikaajalist vabatahtlikku, kes aitab erinevate projektide planeerimisel, läbiviimisel. Lisaks saab vabatahtlik praktilise seilamise väljaõppe. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Maison des Associations asbl
15.09.2019-30.06.2020 (10 kuud) Luxembourg, Luxembourg 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Maison des Associations asbl eesmärgiks on toetada välismaalaste integratsiooni Luxembourgi ühiskonda. Vabatahtlik on kaasatud organisatsiooni erinevatesse põhitegevustesse. Tutvu lisainfogaVabatahtlik on projekti kinnitatud!


Tunned huvi? Kirjuta meile aadressil annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 30.06.2019 // 0:00