Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerslusprojekt "Unified Actions"


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

Uued pikajaalised projektid algusega sügisest 2020 selguvad meil juuni keskpaigaks. Euroopa Solidaarsuskorpuse II taotlusvooru tähtaeg oli 07.05.2020. Juhul kui otsid endale huvitavat projekti, kuid veel ei ole seda leidnud, kirjuta meile ja arutame, kuidas saame Sind aidata. 

NB! Projektide täpne algusaeg lepitakse kokku koos vabatahtliku- ja sihtriigi organisatsiooniga juhindudes nii Eestis, kui välismaal kehtestatud meetmetest ja täiendavast lisainfost. Projektide algusaeg võib olla mõjutatud viiruspuhangust COVID-19.

Vabatahtlikku ootavad: 

Youth Initiative Center 
alates septembrist 2020 (2-12 kuud) Gyumri, Armeenia
Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Organisatsioon majandab lisaks Armeenia esimest avatud noortekeskust ning on üks kogenud organisatsioonidest.

Youth Association DRONI 
september 2020 (2-12 kuud) Tbilisi, Gruusia
Vabatahtlikke Eestist: 1
DRONI eesmärgiks on luua võimalusi, et Gruusias elavad vähemusrahvused ja migrandid oleksid kaasatus ühiskonda. Selle eesmärgi nimel viiakse ellu kohalike tegevusi rohujuuretasandil.


Juba toimumas/kohe algavad projektid:

Youth Initiative Center 
alates septembrist 2020 (9-12 kuud) Gyumri, Armeenia
Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Organisatsioon majandab lisaks Armeenia esimest avatud noortekeskust ning on üks kogenud organisatsioonidest, kes kuulub Erasmus+ naabruspiirkondade infokeskuse nimistusse. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

AAP Primadomus 
esimesel võimalusel, alates juulist 2020 (10-12 kuud) Alicante lähistel, Hispaania. 
Vabatahtlikke Eestist: 1
AAP Primadomus kuulub Stichting AAP Netherlands eksootiliste loomade päästekeskuse juurde, pakkudes kodukohta erinevatele suur-ja väikeloomadele (nt kassilised, šimpansid). Vabatahtlik töötab koos teiste välisnoortega hoolitsedes eelkõige loomade heaolu eest ning soovi korral viies läbi erinevaid giidituure. Vaata videost, mida organisatsioonis teha saab. Tutvu lisainfoga, mis kirjeldab projekti tegevusi.  
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Rakvere Avatud Noortekeskus
21.01-10.02.2020 Rakvere, Eesti 
Vabatahtlikke Eestist: 6
Rakvere Avatud Noortekeskus ootab vabatahtlikke grupiprojekti toetamaks kohalikke tegevusi ning Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali korraldust. 
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

"MilleniuM" Training and Development Institute

20.01-30.06.2020 Chisinau, Moldova
Vabatahtlikke Eestist: 1
"MilleniuM" pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning viib läbi töötubasid noortele ja noorsootöötajatele. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus.
Tutvu Milleniumis olevate vabatahtlike tööga.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Xeracion Ferrol 
22.01.2020-23.01.2021 Ferrol, Hispaania
Vabatahtlikke Eestist: 1
Xeracion ootab vabatahtlikku, kelle põhiülesandeks on vastavalt meediavaldkond (videode tegemine, monteerimine, intervjuude ja raportite koostamine, videoblogi pidamine), keeleõpetamine (inglise, eesti, hispaania vm keele töötubade läbiviimine, keeleõppe tehnikate tutvustamine ja õpetamine) või kunst (koostöös Casa Creativa'ga kunstigalerii majandamine). 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Propósito Inadiável
11.10.2019-11.09.2020 Castelo de Vide, Portugal
Vabatahtlikke Eestist:
 2
Propósito Inadiável ootab vabatahtlikke Castelo de Videsse abistama kohalike ürituste, sporditegevuste ja keskkonnateemaliste projektide läbiviimisel. Tegu on pisema linnaga Portugali/Hispaania piiril. 2019.a. suvel aitasid samas kohas Eesti vabatahtlikud festivali korraldada. 
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

Youth Association DRONI
 
05.12.2019-05.09.2020 Tbilisi, Gruusia
Vabatahtlikke Eestist: 1
DRONI eesmärgiks on luua võimalusi, et Gruusias elavad vähemusrahvused ja migrandid oleksid kaasatus ühiskonda. Selle eesmärgi nimel viiakse ellu kohalike tegevusi rohujuuretasandil.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Center of Voluntary Movement "Lastochki" / ICYE-Russia

19.09.2019-30.06.2020 Samara, Venemaa

Vabatahtlikke Eestist: 1
"Lastochki" eesmärgiks on toetada noortepoliitika arengut ja noorsootööd kohalikul tasandil, sh tutvustada Samara piirkonda erinevatele organisatsioonidele üle maailma. Vabatahtliku ülesandeks saab erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine koostöös projektimeeskonnaga Lastochki kontoris.
Lisaks otsib organisatsioon vabatahtlikke lasteaedadesse, erivajadustega täiskasvanute keskustesse ja loomade varjupaika.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Sail Training Association Netherlands 
1.09.2019-30.06.2020 
Vabatahtlikke Eestist:
Meie partner STAN (Sail Training Association in Netherlands) ootab sügisest enda meeskonda pikaajalist vabatahtlikku, kes aitab erinevate projektide planeerimisel, läbiviimisel. Lisaks saab vabatahtlik praktilise seilamise väljaõppe. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Maison des Associations asbl
15.09.2019-30.06.2020 (10 kuud) Luxembourg, Luxembourg 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Maison des Associations asbl eesmärgiks on toetada välismaalaste integratsiooni Luxembourgi ühiskonda. Vabatahtlik on kaasatud organisatsiooni erinevatesse põhitegevustesse. Tutvu lisainfogaVabatahtlik on projekti kinnitatud!


Tunned huvi? Kirjuta meile aadressil annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 23.05.2020 // 0:00