Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified Actions"


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

NB! Projektide täpne algusaeg lepitakse kokku koos vabatahtliku- ja sihtriigi organisatsiooniga juhindudes nii Eestis, kui välismaal kehtestatud meetmetest ja täiendavast lisainfost. Projektide algusaeg võib olla mõjutatud viiruspuhangust COVID-19.

Juhul kui otsid endale huvitavat projekti, kuid veel ei ole seda leidnud, kirjuta meile ja arutame, kuidas saame Sind aidata. 

Vabatahtlikku ootavad: 

Fazer Avançar - Associação
01.11.2020-03.09.2021 (10 kuud) Lissabon, Portugal 
Vabatahtlikke Eestist: 1 
Fazer Avançar - Associação on organisatsioon, mille eesmärgiks on lõimida migrante, sisserändajaid ja Portugalis elavaid kohalikke üksteisega läbi aktiivse keeleõppe. Vabatahtlikku oodatakse appi erinevate kultuurisündmuste, keeletöötubade ja SPEAK programmi tegevuste korraldusse. Täiendavalt abistab vabatahtlik organisatsiooni infotöös (sotsiaalmeedia, veebilehtede haldus). Mitmed tegevused võivad olla lõimitud Lissabonis asuva tugi- ja vastuvõtva organisatsiooniga Associação Spin.
Ootame CV-d koos motivatsioonikirjaga aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 27.09.20. Videointervjuud vastuvõtva organisatsiooniga toimuvad perioodil 28.09-02.10.20. 

Xeracion Ferrol
01.02.2021-03.01.2022 (11 kuud) Ferrol, Hispaania 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Xeracion organisatsiooni juures saab vabatahtlik tegeleda peamiselt 3 valdkonnaga: meediavaldkond (videode tegemine, monteerimine, intervjuude ja raportite koostamine, videoblogi pidamine), keeleõpetamine (inglise, eesti, hispaania vm keele töötubade läbiviimine, keeleõppe tehnikate tutvustamine ja õpetamine) või kunst (koostöös Casa Creativa'ga kunstigalerii majandamine).

Youth Initiative Center 
22.02.2021-25.12.2021 (10 kuud) Gyumri, Armeenia

Vabatahtlikke Eestist: 2
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Vabatahtlikel on mitmeid erinevaid tegevusvõimalusi, alustades noorsootööst kohalikus noortekeskuses YIC Youth House või lõpetades erinevate kohalike ürituste planeerimise, korraldamise ja sellega seonduva infotööga. YIC kuulub Erasmus+ naabruspiirkondade infokeskuse nimistusse. 

AAP Primadomus
täpsed kuupäevad selgumisel (11 kuud) Villena, Hispaania
Vabatahtlikk Eestist: 2
AAP Primadomus on loomade päästekeskus, mis hoolitseb peamiselt suurloomade eest – puumad, tiigrid, šimpansid jt., kes on päästetud erinevatest tsirkustest üle maailma. Organisatsiooni eesmärgiks on loomade rehabiliteerimine ja sobivate elamistingimuste loomine. 
Vabatahtlik hoolitseb loomade eest (erinevad puhastustööd) ning abistab vastuvõtvat organisatsiooni teistes nende tegevustes – nt giidituurid. Tutvu organisatsiooni tööga.

Propósito Inadiável
täpsed kuupäevad selgumisel (10 kuud) Castelo de Vide, Portugal 
Vabatahtlikke Eestist: 2 
Propósito Inadiável arendab väikepiirkonna Castelo de Vide arengut läbi püsiva koostöö loomise erinevate kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega. Selle projekti puhul on tegu kogukonnaprojektiga, kuna mitmekülgseid tegevused toimuvad koostöös linnavalitsuse, raamatukogu ja kohalike muuseumiga. Aeg-ajalt toimuvad piirkonnas ka rahvusvahelised koolitused ja suviti kohalikud festivalid. 

Youth Centres Union
täpsed kuupäevad selgumisel (11 kuud) Tbilisi, Gruusia
Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Centers Union on linnavalitsuse allüksus, mille eesmärgiks on toetada erinevate Gruusia noortekeskuste arengut ja omavahelist koostööd. Vastuvõttev organisatsioon teeb koostööd Youth Association DRONI-ga. Mõned projektitegevused tehakse koos teiste kohalike organisatsioonidega. 


Projektid, mis on kohe algamas:

Youth Association DRONI
 
30.09.20-02.07.2021 (9 kuud) Tbilisi, Gruusia
Vabatahtlikke Eestist: 1
DRONI eesmärgiks on luua võimalusi, et Gruusias elavad vähemusrahvused ja migrandid oleksid kaasatud ühiskonda. Selle eesmärgi nimel viiakse ellu kohalike tegevusi rohujuuretasandil. Loe lisainfot
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!


Projektid, mis ootavad algust (vastavalt riigis kehtestatud meetmetele):

Youth Initiative Center 
alates talv 2020 (9 kuud) Gyumri, Armeenia

Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Organisatsioon majandab lisaks Armeenia esimest avatud noortekeskust ning on üks kogenud organisatsioonidest, kes kuulub Erasmus+ naabruspiirkondade infokeskuse nimistusse. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!


Juba toimunud/toimumas projektid Unified Actions raames.

Tunned huvi? Saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee 
Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 20.09.2020 // 0:00