Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Sõida Austriasse vabatahtlikuks


MTÜ Continuous Action pakub erinevaid võimalusi osaleda vabatahtlikus teenistuses Austrias
Tutvu projektidega, mis algavad oktoobrist 2020 koostöös meie partneri POJAT-ga. 

Vabatahtlkke oodatakse järgnevatesse pikaajalistesse projektidesse:
Tugiorganisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action ja tugiorganisatsiooniks koordineerivas rollis POJAT Austriast. Vabatahtlikele pakuvad tegevusi erinevad noortekeskused. 

Huvi korral saada oma CV (inglise keeles) koos sooviavaldusega vastuvõtvale organisatsioonile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 21.06.2020. 

Vastuvõtvate organisatsioonide kontaktid:
Kindlasti pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse vastuvõtvale organisatsioonile.


Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30.a. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud.
Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev (Austrias 5€/päev). 


Lisatud: 3.05.2020 // 0:00