Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Unikaalne vabatahtlik teenistus Põhjala tehases


Kui oled järgneva 2 kuu jooksul natukene vabama graafikuga, tule osalema Põhjala tehase tegevustes. Otsime vabatahtlikku Eestist projekti "Unified Actions"*

Kopli poolsaarel paiknev endine Põhjala kummitoodete vabrik on taaselustamas tehasekeskkonda ja on kujunemas kaasaegseks kultuurikeskuseks Koplis. MTÜ Põhjala tehas viib läbi kogukonnapõhiseid koostööprojekte, pakub ruume erinevateks sündmusteks kui ka pikaajalisemateks projektideks. See on üks omapärane, aga see-eest põnev keskkond kus kõiki oma häid ideid teostada. 

2-kuu jooksul saab vabatahtlik aidata järgnevates valdkondades: 
  • tehase sotsiaalmeedia ja sisuturundus;
  • MTÜ poolt korraldatud sündmused (nt loenguõhtud, second-hand turud, kinoõhtud ja muud kogukonnale suunatud tegevused);
  •  venekeelse kohaliku sihtgrupi kaasamine (juhul kui keeleoskus ja soov olemas);
  • lõunasöökla avamine ja sellega seotud tegevused
  • uute loovate ja isetekkeliste projektide algatamine, mis lähtuvad Sinu huvist ja soovist asju ära teha. 
Ootused vabatahtlikule

Selleks, et kõik põnevad ideed saaksid teostatud, ootab Põhjala tehas tulevaselt vabatahtlikult järgnevat:
  • valmisolek töötada iseseisvalt ja pidama kinni ühiselt seatud eesmärkidest ja kokkulepetest;
  • lahenduskeskne ja loova lähenemisega igasuguste põnevate olukordadega tegelemisel, mida vanas tehases toimetamine kaasa võib tuua;
  • hea määramatuse tolerants ja nn agiilsus, ehk võimekus poole pealt plaani muuta, kiirelt ja vajaduspõhiselt olukordades ümber orienteeruma ja paindlik olla;
  • huvi kultuurivaldkonna/üritusturunduse/vanade industriaalhoonete ja nende arendamise vastu kogukonnakeskusena;
  • ideaalis haridusega, mis tööülesannete täitmist toetab (nt turundus, kommunikatsioon, rekreatsioon, kultuurikorraldus vm seotud eriala)

Vabatahtlik on projekti kinnitatud!


*Tegu on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi lühiajalise siseriikliku vabatahtliku teenistusega*

Vabatahtlikuna saab antud projektis osaleda noor vanuses 18-30 aastat, kes ei ole varem teinud Euroopa vabatahtlikku teenistust või vabatahtlikku teenistust. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid, kuna tegevused on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 

Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 20.07.2020 // 0:00