Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Aasta kokkuvõte 2020


2020.a. kujunes muutusterohkeks, kuid sellest olenemata said mitmed rahvusvahelised ja kohalikud projektid siiski toimuda. Sel aastal oli meie tegevuse fookuses Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist rahastuse saanud projektid. Suur osa Erasmus+ programmist rahastuse saanud projekte lükati edasi uude aastasse. Seetõttu oli meil noortevahetusi, koolitusi, seminare jt tegevusi tavapärasest vähem. 

Noortevahetusi toimus sel aastal 2, millest üks viidi läbi virtuaalselt. Projekte viisid ellu meie Poola ja Prantsusmaa partnerid. Tutvu toimunud projektidega
 
Rahvusvahelisi koolitustegevusi ja seminare oli 3, millest üks viidi läbi virtuaalselt. Tegevusi viisid ellu meie Soome, Prantsusmaa ja Saksamaa partnerid. Tutvu toimunud projektidega
 
Vabatahtliku teenistuse erinevatest projektidest said sel aastal osa 36 noort. Projektidest korraldasime 1 grupiteenistuse Eestis, milles osalesid kohalikud vabatahtlikud ja välisvabatahtlikud. Eestis said noored võimaluse osaleda esmakordselt individuaalses siseriiklikus teenistuses, millest sai aasta jooksul osa 8 noort.
Vabatahtlikud saatsime järgnevatesse riikidesse: Ungari, Hispaania, Belgia, Kreeka, Austria, Saksamaa, Gruusia ja Moldova.

Suurem osa meie välispartneritest kuulub Rückenwind võrgustikku ning Eestis toimuvad tegevused saime ellu viia tänu oma kohalikele partneritele. 
 
Lisaks nimetatud projektidele oli meil teisigi tähistamisväärt sündmusi. Continuous Action sai juunis 15. Samuti jätkasime koostööd Eesti Töötukassaga, Tallinna Ülikooliga õppeaines ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) ja korraldasime vastavalt võimalustele „Kogemuste kohvik“ kohtumisi. 
Jagasime oma projektilugusid ka koolides ning noortekeskustes (nt virtuaalsel arutelul Kambja Pere- ja Noortekeskuses). Täiendavalt on jõudnud peaagu lõpuni üle 2 aasta vältav filmiprojekt Eyes on EU – the Web Series, mille raames valmis 1 episood Eestis. Loomulikult toimusid mitmed tegevused ka meie projekti „Unified Actions“ raames, mis jätkub 2021.a. 

Meil on hea meel, et olete sel aastal olnud meiega. Uute kohtumisteni. MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI! Luba, me näitame neid Sulle.

Kui tunned, et soovid meie tegevustes osaleda ja aidata meil uusi võimalusi luua, siis võta meiega ühendust kirjutades info@continuousaction.ee
2021.a. planeeritavad noortevahetused ja koolitustegevused avaldame peagi oma kodulehel. 


Lisatud: 31.12.2020 // 0:00