Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlikud 3-nädalases EVT projektis “APPLE” Eestis


 


“APPLE” on eesti keeles õun, kuid see on ka meie Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti nimi. Seekord keskendusime vähemate võimalustega noortele ning andsime neile võimaluse töötada vabatahtlikuna Eestis, vahetada teadmisi, oskusi ja kogemusi ning stimuleerisime vabatahtlikku teenistust üldiselt.

Perioodil 10.-30. august olid meie organisatsioonis Continuous Action tegevuses 6 välismaa vabatahtlikku. Vabatahtlikud Hispaaniast, Prantsusmaalt, Soomest ja Lätist koostasid ettekandeid vabatahtliku teenistuse ning nii enda kui ka oma kodumaa kultuuri teemadel. Materjalid ettekannete jaoks kogusime vabatahtliku töö käigus kohalikul tasandil – näiteks külastasime lasteaeda ja Tallinna Uuskasutuskeskust. Lisaks aitasid Continuous Actioni enda vabatahtlikud läbi viia vaba aja tegevusi ja lõid kaasa nii kokkamises, osturetkedel, interaktiivsetes mängudes kui viisid välisvabatahtlikud kurssi ka kohaliku eluga. Projektitegevuste ühe osana esitlesime oma saavutusi noorteorganisatsioonidele, mis on samuti oluline vabatahtliku teenistuse propageerimisel.

Tegelikult on ju kõik need õunad seal pildil ühtmoodi ümmargused ja maitsvad, kuid siiski väga eriilmelised. Ometigi sobivad nad hästi kokku. Samamoodi integreerisime meie oma projektiga Eesti ühiskonda ka need vabatahtlikud, säilitades põneva kultuurierinevuse, kuid luues omavahelised soojad suhted.

Vaata ka vabatahtlike poolt joonistatud koomikseid:
Kindergarten, Team Power, Team Work


Lisatud: 23.08.2009 // 11:00