Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Välisvabatahtlikud Kehtnas "Jump-Start" Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektis!16. august - 11. september, 2010 said 7 vabatahtlikku projekti "Jump Start" raames kätt proovida üldehituse ja autotehnika valdkonnas. Vabatahtlikud olid pärit Rootsist, Lätist, Leedust, Suurbritanniast, Itaaliast ja Hispaaniast. Projekt viidi läbi Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ning MTÜ Continuous Action koostöös ja programmi Euroopa Noored toetusel.   

Projekti põhitegevused leidsid aset Rapla maakonnas Kehtnas ning olid suunatud vähemate võimalustega, antud juhul töötu staatuses olevatele noortele eesmärgiga avardada vabatahtlike teadmisi tööhõivest ning anda neile kätte suunad tööturul aktiivseks osalemiseks.

Projekti tegevusi aitasid läbi viia Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpetajad, kelle juhendamisel said välisvabatahtlikud kätt proovida üldehituse ning autotehnika valdkonnas. Lisaks praktilisele tööle osalesid vabatahtlikud tööhõive ja aktiivse kodaniku teemalistel workshoppidel ja eesti keelt ning kultuuri tutvustavates tundides. Vaba aja sisustamisele aitasid kaasa kohalikud aktiivsemad õpilased ja teised vabatahtlikud.

Vaata lisaks:
Euroopa Vabatahtlik Teenistus ja EVT ajakiri ContAct 2009
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Jump-Start Facebook


Käesolev projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.


Lisatud: 16.08.2010 // 0:00