Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Eesti, rootsi, itaalia ja ungari noored mõtteid vahetamas teemal noorte töötus “It’s Up to You”


22.-31. august 2009 said Eestis Kloogarannas toimuval noortevahetusel kokku 28 noort inimest neljast erinevast riigist, et arutleda noorte töötuse teemal. Üheskoos määratleti probleem ning püüti välja pakkuda võimalikke lahendusi. Loe nüüd juba ka osalejate poolt kirjutatud inglisekeelset artiklit ning vaata sõnumitega postkaarte.

Hetke majanduskriisi olukorral on noortele järjest suurem mõju, raskendades erialase töö leidmist. Paljud noored seisavad silmitsi pettumusega ning usu kaotamisega nii paremasse homsesse kui ka lõpuks endasse. Mõeldes sellele olukorrale, otsustasime oma organisatsiooniga Continuous Action ellu viia vastavateemalise noortevahetuse  “See sõltub sinust” (“It’s Up to You”), Euroopa Ühenduse programmi  Euroopa Noored (Youth in Action) toetuse abil.

Konkreetse projekti sihtgrupiks on osalejad vanuses 17 kuni 25 aastat neljast erinevast riigist: Eesti, Rootsi, Ungari ja Itaalia. Noortevahetus viidi läbi meeskonnatöö vormis ning koosveedetava 9 päeva jooksul  esitleti workshop vormis juba eelnevalt koduriigis oma grupijuhi abiga ettevalmistatud ülesandeid. Teemadeks olid siinkohal perekonna, sõprade, ühiskonna ning meedia mõju töötuse probleemile. Noortevahetuse käigus saadi teadlikuks nii töötamisele alternatiivsetest võimalustest, korraldati kultuuriõhtuid kui ka leiti lahendused linnaorienteerumise käigus antud ülesannetele. Vaata neid ülesandeid siit.

Eduka meeskonnatöö lõpptulemusena kujundati näiteks noortevahetuse käigus tehtud fotodest postkaardid, millele lisati töötuseteemalisi kasulikke näpunäiteid.


It’s Up to You!Käesolev projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.


Lisatud: 22.08.2009 // 10:00