Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Noorte töötus ja ettevõtlikkus – partnerlusseminar Türgis


13.-18. mail 2011 toimub Mus’is, Türgis rahvusvaheline kontaktseminar pealkirjaga Entrepreneurship and Youth Employment’, mille üldeessmärgiks on pöörata tähelepanu noorte tööhõivele ja töötusele kui üha suurenevale probleemile.

Kogu seminari jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid rahvusvahelises seltskonnas. Toimuvad diskussioonid, grupitööd, eksperimentaalõpe, töötoad ning kogemuste vahetus. Kõikidele huvilistele saadetakse projekti detailne programm ning ka täiendav info huvi korral.

Kokku saavad projektis osaleda maksimaalselt 3 osalejat Eestist (vanusepiir pole määratud). Osaleja peab olema kas mõne noorteühingu või mittetulundusühingu liige; omama kokkupuudet töös noortega ning mõne noorteprojekti organiseerimiskogemusega; olema postitiivse ellusuhtumisega ning ideedega tulevikuprojektideks!

Välja valitud ostavad esialgu ise välja lennupiletid projekti toimumispaika ja tagasi. Projekti jooksul saad sellest tagasi 70%. Seega - kogu rahvusvahelisest transpordist tuleb lõppkokkuvõttes tasuda vaid 30%! Lisaks tuleb maksta osalustasu 64,00 eur, mis sisaldab igakülgset, jooksvat ning professionaalset ettevalmistust enne välismaale sõitu (sh kultuuriline ettevalmistus), tervise/ meditsiinikindlustust ning lõppanalüüsi. Kohapealne majutus toitlustus (kolm korda päevas) ja programmilised tegevused on juba hinna sees. Võimalik on jääda Türki (nt Istanbuli) ka kaheks täiendavaks päevaks (täiendavad kulutused tuleb sel juhul ise maksta).

Kohalesõit toimub lennukiga kas Riiast või Tallinnast Istanbuli, sealt edasi kohaliku lennuga projekti toimumiskohta Mus’i.

Osalemiseks saada oma kontaktidega (sh telefon, skype, elukoht, eelnev rahvusvaheline kogemus) inglisekeelne motivatsioonikiri esimesel võimalusel aadressile kandideerin@continuousaction.ee Kirja pealkirjaks pane projekti nimi.

Continuous Action – maailm on täis võimalusi!

Käesolev projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.


Lisatud: 5.04.2011 // 0:00