Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Projekt "Mozuriskes - 2013" Leedus

Oled oodatud osalema lühiajalises grupiprojektis "Mozuriskes - 2013", mis toimub 3-7. juulil 2013 Leedus.
Eestist saame saata osalema 2 noort vanuses 18-30. tegemist on Euroopa vabatahtliku teenistuse lühiajalise grupiprojektiga.
NB! Projekt on rahastatatud programmi Euroopa Noored (Youth in Action) Leedu büroo poolt.

Kaheks (suve)kuuks vabatahtlikuks Prantsusmaale

Oled oodatud osalema lühiajalistesse Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidesse Prantsusmaal. Projekte koordineerib organisatsioon Solidarités Jeunesses, vastuvõtvateks organisatsioonideks on erinevad kohalikud organisatsioonid ning saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Mitten voit, Reiko ja Liis?

Euroopa vabatahtliku teenistuse lühiajalise projekti "You(th) can do it!" vabatahtlikud Liis ja Reiko jagavad oma kogemust. Projekt toimus 3-30.03.2013 Kokkolas, Soomes. Vastuvõtvaks ja koordineerivaks organisatsiooniks oli Villa Elba ja saatvaks organisatsiooniks MTÜ Continuous Action.


Avatud kandideerimised noortele, kes otsivad vastuvõtvat organisatsiooni

Jagame infot Euroopa vabatahtliku teenistuse vastuvõtvate organisatsioonide ning avatud kandideerimiste kohta. Järgmistesse projektidesse oodatakse kandideerima 18-30. aastaseid noori Eestist. Antud projektide taotlused esitatakse koordineerivate/vastuvõtvate organisatsiooni poolt 01. mai tähtajaks. Saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action (akrediteering 2011-EE-19).

Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid Saksamaal

Avatud on kandideerimine mitmetesse erinevatesse Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidesse Saksamaal. Projektid algavad kas septembrist 2013 või jaanuarist 2014 ning on kestvusega 12 kuud.
Koordineeriv organisatsioon Kreisjugendamt Steinfurt soovib esitada projektile rahastuse saamiseks taotluse 1.05.2013 tähtajaks.

MTÜ Continuous Action võtab vastu vabatahtlikud Poolast.

Continuous Action võtab vastu Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti "Together is Better" raames kaks vabatahtlikku Wrocławist, Poolast. Noorte saatvaks organisatsiooniks on Christian Charity Service.
Projekt kestab 7 kuud ja vabatahtlikud on Eestis kuni 2013 aasta septembri lõpuni.

Vabatahtlik raamatukogus

Projekti "Children and Joy" vabatahtlik Cosimo Amato viis käesoleva aasta jaanuaris Tallinna Pelguranna raamatukogus läbi toredada tegevused lastele. Ettevõtmine sai alguse raamatukogu töötaja ning meie vabatahtliku Henrik Nurste initsiatiivil, kes pakkus Euroopa vabatahtliku teenistuse raames Tallinnas töötavatele vabatahtlikele võimaluse tutvustada oma maa kultuuri ja mänge Pelguranna raamatukogus.

Rahvusvaheline seminar "Youth Discussing European Employment Strategy" Türgis

Oled oodatud osalema seminaril " Youth Discussing European Employment Strategy", mis toimub 18.03-23.03.2013 Antalyas, Türgis.
Projekti eesmärgiks on suurendada noorte aktiivset osalemist ning kaasarääkimist tööpuuduse küsimuste otsustamisprotsessides ja arendada noorte osalejate arusaamist Euroopa kodanikuks olemisest.

Alanya Türgis võõrustab Euroopa triatloni meistrivõistlusi ja ka EVT vabatahtlikke

Oled oodatud osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis "Sport Volunteers Meet Where The Sun Smiles", mis toimub 20.05-19.06.2013 Alanys, Türgis.
Vastuvõtvaks organisatsiooniks Türgist on Alanya Linnavalitsuse Sporditeenistus ja saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.
Vabatahtlikud on abiks Alanyas 14-16.06.2013 toimuva spordiürituse 'Euroopa Meistrivõistlused Triatlonis' korraldamisel.

Projekt "Home Sweet Home" Rumeenias võtab vastu ühe vabatahtliku Eestist

Otsime vabatahtlikku juba rahastatud Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti "Home Sweet Home" Aradis, Rumeenias.
Projekti tegevused algavad 1.05.2013 ning teenistuse pikkus on 5 kuud.
Vastuvõtvaks organisatsiooniks Rumeeniast on Ofensiva Tinerilor Association ja saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.
Tegevuste märksõnadeks projektis on loovate töötubade läbiviimine lastele ja noortele, kohaliku ajakirjandusklubi ning amatöörteatri loomine, vabatahtliku töö arendamine ja projektide käivaitamine kohalikus kogukonnas.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210