Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Meist


Mittetulundusühing Continuous Action on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev organisatsioon, mis ühendab endas elukestva õppe, võrdsete võimaluste pakkumise ning vabatahtliku tegevuse arendamisest ja korraldamisest huvitatud inimesi.

Organisatsiooni tegevuse eesmärk on elukestva õppe võimaldamine ja võrdsete võimaluste pakkumine erinevatele sihtgruppidele sõltumata soost, sotsiaalsest seisundist ja vanusest nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Organisatsioon teeb koostööd riigi-, mittetulunduslike-, spordi-, haridus-, kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste MTÜ tegevusest huvitatud organisatsioonide, ettevõtete ja klubidega nii Eestis kui ka välismaal.

MTÜ Continuous Action tegevuse suunad on:

  • Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine Eestis ja rahvusvahelisel tasandil
  • Koolituste, seminaride, konverentside, töötubade jm sündmuste korraldamine
  • Rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide loomine ning arendamine
  • Nõustamis- ja infoteenuste pakkumine
  • Projektide koostamine, juhtimine ning vastava-alase teenuse pakkumine ja konsultatsioon
  • MTÜ liikmete praktiliste oskuste arendamine ja silmaringi avardamine


Organisatsiooni põhikiri.
 
Järgime oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

MTÜ Continuous Action projektitegevused on rahastatud peamiselt programmist Erasmus+,
 mis on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Eelnevatel aastatel on meie tegevused toimunud järgmiste programmide rahastuse toel:

Euroopa Noored (Youth in Action) – Euroopa Liidu kodanikuharidusprogramm (2007-2013), mille tegevused on suunatud eelkõige noortele või/ja noorsootöötajatele. 

Leonardo da Vinci – elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas.

Grundtvig – Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. MTÜ Continuous Action on Grundtvig programmi raames viinud läbi 2-aastased projektid "STEP" ja "MOVE". Projekti tegevustest loe lähemalt siit.

Siin saad tutvuda MTÜ Continuous Action viimaste majandusaastate aruannetega:

Majandusaasta aruanne 2017
Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2015
Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2013
Majandusaasta aruanne 2012

Majandusaasta aruanne 2011

Majandusaasta aruanne 2010
Majandusaasta aruanne 2009