Noortevahetus

Meie kaudu leiad põnevaid võimalusi minna erinevatesse noorteprojektidesse, kus saad end täiendada mitte-formaalses õpikeskkonnas. Oma tegutsemisaastate vältel oleme saatnud noortevahetustesse sadu noori. Ka Sinul on võimalik olla üks neist! 

Mis see on? 

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning tutvutakse teistsuguste kultuuritraditsioonidega. Käsitletavaid teemasid on paljudest erinevatest valdkondadest – näiteks noorte roll ühiskonnas, rassism, ksenofoobia, narkootiliste ainete kahjulikkus, keskkond jpm.

Kellele ja kulud? 

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored, olenemata sellest, milline on sinu haridustase või keeleoskus, kas sa sisustad oma päevi õpingute, töötamise või millegi muuga. 
Majutus, toitlustus ja programm on korraldatud ning kaetud 100% korraldajate poolt ning rahastatud Erasmus+ programmi poolt. Samuti on hea teada, et reisikulud projekti toimumisriiki kaetakse kuni 100%, seda aga projektis ettenähtud piirmäära ulatuses. Lisandub osalustasu 60€, mis katab projekti ettevalmistuste ja järeltegevustega seotud kulud.

Sina saad noortevahetusest osa võtta, kui oled vanuses 13-30 eluaastat. Kui oled vanem kui 30, saad projektis osaleda grupijuhina.

Noortepass. 

Noortevahetusel osalemise kinnituseks antakse Sulle eriline sertifikaat “Noortepass” (Youthpass) mis tõendab sinu kogemust mitteformaalse õppimise valdkonnas. Kui Noortepass on selleks loodud leheküljel www.youthpass.eu täidetud (eesti või inglise keeles), saab selle  PDF-vormis endale sobival ajal välja trükkida.

Korralda ise! 

Lisaks noortevahetusel osalemisele on seda võimalik ka ise korraldada. Noortevahetuse korraldamine annab Sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab Sinu maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Ja mis veel oluline – Sa saad seda kõike ise korraldada, täiskasvanud on noortele noortevahetuse läbiviimisel lihtsalt abiks.

Võimalused

Rahvusvahelised noortevahetused toimuvad üldjuhul 18-30-aastastele noortele, kuid mõnikord korraldatakse ka selliseid projekte, kus saavad osaleda nooremad, 13-17-aastased või siis kuni 30-aastased noored. Igasse noortevahetusse sõidab ka grupijuht (on/võib olla vanem kui 30 eluaastat).  Huvi korral anna meile esimesel võimalusel märku või hiljemalt pakkumise juures näidatud kuupäevaks – kohti jagub vaid loetud arv osalejatele!

 

Noortevahetusel osalemise peamised tingimused: 

  • vanus 18-30.a. (grupijuht võib olla vanem); 
  • huvi noortevahetuse teema vastu; 
  • osalustasu 60€ tasumine MTÜ Continuous Action a/a-le.
  • võimalus esmalt ise lennupiletid välja osta.

Tulevased projektid

Noortevahetus

Steinsholt, Norra

25.07.2024-01.08.2024

“Green Hope”

Noortevahetus. Projekti oodatakse 5 osalejat.

Loe lisaks