Vabatahtlik teenistus

Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks Eestis ja välismaal. Kui tunned, et soovid panustada mõne toreda sündmuse, festivali korraldusse või töötada pikemalt mõne huvitava organisatsiooni juures siis oled siin lehel olles õigel teel.

Miks olla vabatahtlik ja mida saad Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist?

Suur osa hetkel Continuous Action pakutavatest vabatahtliku töö võimalustest on saanud rahastuse Euroopa Liidu programmidest. Hetkel töötame enim Euroopa Solidaarsuskorpuse programmiga (2021-2027) mille raames on 18-30 noorel võimalus teha vabatahtlikku tööd Eestis või välismaal, lühi- või pikaajaliselt, üksinda või grupis.

Programmi ja täpsemate tingimuste kohta saad lugeda lisa Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprogrammide keskuse kodulehelt.

Oma olemuselt on meie vabatahtliku töö võimalused alati koostööprojektid eri osapoolte vahel – vabatahtlik(ud), tugiorganisatsioon saatvas rollis ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord veel eraldi tugiorganisatsioon koordineerivas rollis. Tugev võrgustik vabatahtlike ümber annab kinnitust, et planeeritud tegevused on asjakohased, õppimine toetatud ja vabatahtlikul on alati keegi kellelt vajadusel tuge paluda.

Tugiorganisatsiooni rollis olevad organisatsioonid toetavad välisnoorte jõudmist Eestisse,  Eesti noorte saatmist välismaale või nende vabatahtliku töö võimalusi oma koduriigis. Vastuvõtvad organisatsioonid pakuvad tegevusi, toetavad ja juhendavad. Läbi tegevuste toetatakse noorte arengut samal ajal arenedes ka ise läbi uute ideede, energia ja töömetoodika.

Vabatahtliku töö olulisus

Vabatahtlikuna panustamine on suurepärane võimalus enda arendamiseks ning oma silmaringi avardamiseks, aidates samal ajal nii väikeste kui suurte tegudega muuta maailma. Lisaks pakub kellegi heaks millegi ära tegemine positiivset emotsiooni, arendab solidaarsust, soodustab aktiivset osalust, vastastikust mõistmist ning on ühtlasi sisukaks ja lõbusaks enese proovilepanemise viisiks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikuna tegutsemine võimaldab sul õppida tundma Sinule huvipakkuvat kultuuri, jagada teadmisi enda kultuurist, töötada Sinule huvipakkuvas projektis ja leida uusi sõpru.

Projektis osalemine on hea valik, kui:

  • Soovid pärast õpingute lõpetamist enda edasise tuleviku osas natuke mõtlemisaega võtta ning hoopiski välismaal ringi vaadata ja ennast avastad;
  • Soovid lihtsalt oma igapäevarutiinist välja murda ja midagi senisele tööelule sootuks teistsugust proovida.

Igaljuhul kaotada ei ole midagi! Lisaks on vabatahtliku töö võimalused erineva pikkusega (2-näd kuni 12 kuud) ning seni oleme igale huvilisele leidnud sobiva põneva väljakutse. Projektiperioodi lõppedes tuled igal juhul tagasi kohver väärtuslikest kogemustest, uutest teadmistest ning heade sõprade kontaktandmetest pungil.

Vabatahtliku teenistusega seotud kulud nagu ettevalmistus, koolitused, kohapealne keeleõpe, majutus ja toitlustamine on 100% rahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi poolt. Reisikulud vastuvõtvasse riiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarves olevale summale. Töö eest ei ole ette nähtud palka ega mingisugust muud tulu, kuid projekti raames saad Sina kui vabatahtlik igakuiselt taskuraha. Samas peaksid teadma, et vabatahtlik töö ei ole lihtsalt tasuta puhkus teises riigis. Need projektitegevused, mis Sa teenistusaja jooksul teed, peavad looma nii Sinu vastuvõtvale organisatsioonile kui ka välisriigi kohalikule ühiskonnale lisaväärtust.

Kuidas saada vabatahtlikuks?

  1. Esmalt on oluline, et Sa teaksid ja oleksid endas selgusele jõudnud, miks sa ikkagi tahad vabatahtlikuks minna ning millega pead seejuures arvestama? (vt. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kodulehel olevat infot)
  2. Pärast seda tuleb Sul endale leida tugiorganisatsioon Eestis (support organization – SO) kes aitab sul teha vajalikke samme, et projektiga liituda ning abistab ja juhendab sind kogu oma projekti jooksul ning ka siis kui sa koju tagasi pöördud.
  3. Tugiorganisatsiooniks saame olla meie MTÜ Continuous Action. Kirjuta meile vabatahtlik@continuousaction.ee ja küsi lisa projektide pakkumiste kohta või uuri meilt väljavalitud projekti ja võimaliku partnerlussuhte kohta. Kindlasti peaksid arvestama, et organisatsioonid ootavad lisaks sinu CV-d ja motivatsioonikirja või põhjalikumat sooviavaldust, mis võib olla esitatud loovas vormis (nt video-CV).
  4. Järgmise sammuna tuleb sul leida projekt ja vastuvõttev organisatsioon välisriigis (hosting organization – HO), mis on organisatsioon, kus sa tööle hakkad. Nemad peavad tagama, et projekt oleks sinu kui vabatahtliku jaoks edukas ja turvaline, olles teadlikud oma kohustustest ja õigustest vabatahtlikus teenistuses. HO leidmisel on Sulle jällegi abiks üle-Euroopaline andmebaas, kus on olemas ka erinevate projektide pakkumised.
  5. Kui nüüd need 3 osapoolt: Sina kui vabatahtlik, SO ja HO olete teenistuse ja muudes praktilistes küsimustes kokkuleppele saanud (Sina võid julgesti küsida, kus ma elama hakkan, kes on mu mentoriks, kas projektis on veel teisi vabatahtlikke jms), esitavad sinu tugi- ja vastuvõttev organisatsioon oma agentuurile projektitaotluse, et saada projektile finantstoetus, millest ka sinu projektiga seotud kulud tulevikus kaetakse. Juhul kui projekt on juba rahastuse saanud saab see alati esimesel võimalusel, mis on sobilik kõikidele partneritele. Kui taotlus peab läbima veel hindamise on vastuste ooteaeg tavapäraselt 2-3 kuud.
  6. Hiljem, kui jaatav vastus käes, saad juba koostöös oma tugiorganisatsiooniga eesoleva projekti ettevalmistustega alustada, mõelda täpsemalt lennupiletitele ja teistele pisiasjadele.

Ettevalmistus enne vabatahtlikuks minemist

Siit leiad infot vabatahtliku teenistuse ettevalmistuste kohta ning vajalikud lingid ja dokumendid, et ennast paremini häälestada uueks põnevaks eluetapiks.


Vajalik info vabatahtlikule, kes on juba projekti minemas ja käimas on ettevalmistused:
Euroopa Solidaarsuskorpuse portaal 
Vabatahtliku õppimist toetav töövihik vabatahtlikule
Euroopa Komisjoni kiri vabatahtlikule
Kindlustuse info
Noortepass (Youthpass)
Enne projekt minekut – vabatahtliku meelespea

Soovitame enne projekti minekut tutvuda lisainfoga Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kodulehel Volunteering harta (eesti keeles, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse projektidele). 

Enne reisi vaata:
Euroopa ravikindlustuskaart ja selle vormistamine
Lennule registreerimine
Eesti Välisministeerium, reisimine välismaale ja otselink välisriigis viibimise registreerimise lehele on siin.

Tahad veel teada?

Loe Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri kodulehel olevat blogi – see on paik, kus kõik, kes on ühel või teisel moel vabatahtlikust teenistusest või mõnest teisest projektist osa saanud, jagavad oma muljeid.

Lisaks soovitame enne välismaale vabatahtlikuks minemist proovida vabatahtlikku tööd oma koduriigis ja osaleda meie või meie kohalike partnerorganisatsioonide tegevustes, et olla valmis välismaal toimuvaks projektiks.


Tulevased projektid

Vabatahtlik teenistus

Nagyvázsony, Ungari

03.09.2024-26.09.2024

Vabatahtlik teenistus Ungaris

Vabatahtlikku ootab Fekete Sereg.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Bad Wurzach, Saksamaa

15.09.2024-31.07.2025

Vabatahtlik teenistus Saksamaal

Vabatahtlikku ootab kohalik gümnaasium Salvatorkolleg.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Austria

september 2024 - september 2025

Vabatahtliku teenistuse projektid Austrias

Vabatahtlikke ootavad eri organisatsioonid Austrias.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Soome

06.08.2024-31.05.2025

Vabatahtliku teenistuse projektid Soomes

Vabatahtlikke ootab Villa Elba ja nende partnerorganisatsioonid Soomes.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Perho, Soome

13.08.2024-11.09.2024

“Our Common Path” Soomes

Vabatahtlikke ootab Villa Elba.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Lissabon, Portugal

01.09.2024-31.05.2025

“Vabatahtlik teenistus Portugalis – SPIN”

Vabatahtlikku ootab organisatsioon SPIN Association.

Loe lisaks

Vabatahtlik teenistus

Svelgen, Norra

mai 2024 - juuni 2024

“Vabatahtlik teenistus Norras”

Vabatahtlikke ootab ECCO.

Loe lisaks