Andmekaitsetingimused

Miks ja milliseid andmed me kogume?

MTÜ Continuous Action kogub Sinu kohta vaid neid andmeid, mis on vajalikud Sinu kvaliteetseks teenindamiseks meie poolt organiseeritud, koordineeritud ja/või vahendatud noortevahetustel, koolitustel, lühiajaliste ja pikaajaliste vabatahtliku teenistuse projektides või muudel üritustel. Isikuandmeid võime kasutada vastava nõusoleku olemasolul ka uudiskirjade saatmiseks ja tagasiside saamiseks pärast üritusel/projektis osalemist. Olenevalt projektist (nt pikaajalised teenistused) kasutame isiku nõusolekul kontakte ka tulevaste vabatahtlike ettevalmistamiseks.
Meie poolt kogutavad isikuandmed on järgmised:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Sünniaeg ja vanus;
 • Rahvus;
 • Kontaktandmed (elukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
 • Erivajadused;
 • Ametikoht (ja/või andmed hariduskäigu kohta);
 • Keeleoskus;
 • Eelnevad teadmised ja kogemus;
 • Informatsioon varasemate vabatahtlike projektide kohta;
 • Isiklik CV ja motivatsioonikiri eraldi dokumentidena.


Kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme ja kaitseme?

Isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid põhimõtteid ja oleme võtnud kasutusele turvameetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Me töötleme Sinu isikuandmeid konfidentsiaalselt ja tagame, et neid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad. Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need töötajad, kes kasutavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks.


Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?

Säilitame Sinu andmeid kuni:

 • dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • kuni vajame Sinu andmeid selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime.


Millised on Sinu õigused?

 • Sul on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme.
 • Kui Sinu isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on Sul õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Sul on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Sinu andmeid töödeldakse eelneva nõusoleku alusel ning Sa oled oma nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
 • Sul on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või valed.