Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Kui soovid MTÜ Continuous Action tegevustele ja eesmärkidele kaasa aidata, saad anda oma panuse. Võid toetada meie organisatsiooni rahaliselt, panustada oma aega, aidates meid vabatahtlikuna, tulles praktikale või tee meiega koostöös mõni projekt!
Võid tellida meilt teenuseid nagu projektide juhtimine, läbiviimine, nõustamine.
Võimalusi on mitmeid! 

Vabatahtliku töö ja praktika võimalused meie organisatsioonis:

Töö rahvusvaheliste haridusprojektidega (projektijuhi assisteerimine)
- info koostamine erinevate projektide kohta;
- kandideerimiste korraldamine;
- suhtlus osalejatega, saatvate ja vastuvõtvate partneritega;
- infopäringutele vastamine;
- osalejate ettevalmistamine ja järeltegevuste organiseerimine (kohtumiste korraldamine ja dokumentatsioon);
- koostöö välispraktikantidega;
- reisimise korraldamine ja osalejate juhendamine reisimisega seonduvates küsimustes.
 
Infotöö
- infopäringutele vastamine;
- kodulehe haldamine ja uuendamine; 
- artiklite ja kokkuvõtete kirjutamine;
- info levitamine sotsiaalmeedias, uudiskirjas ning teistes infokanalites;
- materjalide koostamine ja kujundamine, tõlkimine (eesti, vene, inglise);
- infoseminaride jt kohtumiste ettevalmistamine ja läbiviimine.
 
Töö kohalike projektide ja partneritega
- projektitaotluste kirjutamine, toetajate ja sponsorite otsimine;
- vabatahtlike tegevuste juhendamine ja toetamine;
- koostööprojektide koordineerimine;
- kohtumiste ja sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine;
- projektidega seotud tegevuste korraldamine.

 

Töö mobiilsusprojektidega eeldab head inglise ja eesti keele oskust kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus.
Huvi korral võta meiega ühendust ja saada meie e-mailile info@continuousaction.ee oma vabas vormis sooviavaldus koos CV-ga.

Kui osaled meie tegevustes vabatahtliku või praktikandina, tehes vabatahtlikku tööd/praktikat minimaalselt nelja kuu jooksul vähemalt ühe päeva nädalas, on Sul võimalus 
vabatahtliku töö/praktika perioodil osaleda meie projektides osalustasuta. 

Alates 2013. aastast teeme ka koostööd Eesti Töötukassaga, pakkudes tööpraktikal osalemise võimalust.
NB! Enne praktikale asumist tuleb teenusel osalemine kokku leppida oma töövahenduskonsultandi või juhtumikorraldajaga. Loe täiendavalt
Eesti Töötukassa kodulehelt.

Soovi korral väljastame Sulle ka Vabatahtliku passi.
Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.


Võta meiega ühendust ja täida ära sooviavaldus.

Maailm on täis võimalusi - tahame neid Sinuga jagada!