Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlike kogemus Palermos


Sitsiilia pealinnas Palermos asuv organisatsioon Ce.S.I.E võtab vastu palju vabatahtlikke üle kogu maailma. Selleks, et muuta EVS programmi nähtavamaks ning pakkuda tulevastele vabatahtlikele sissevaadet sellesse maailma, tehti 2011/2012 "UBUNTU III" vabatahtlike grupi jaoks eraldi kodulehekülg. Siit võib leida naljakaid, informeerivaid ja huvitavaid lugusid vabatahtlike töö- ja igapäevaelu kohta selles võrratult kirevas linnas, samuti palju fotomaterjali illustreerimaks meie kogemust. Koduleht on ingliskeelne ja seda haldab Eesti vabatahtlik oma EVS projekti raames. Head lugemist!

http://evs.cesie.org/„Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest."


Lisatud: 20.03.2012 // 0:00