Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Rahvusvaheline seminar "Youth Discussing European Employment Strategy" Türgis


Oled oodatud osalema seminaril "Youth Discussing European Employment Strategy", mis toimub 18.03-23.03.2013 Antalyas, Türgis. 

Rahvusvaheline seminar toob kokku noored Türgist, Leedust, Tšehhist, Hollandist, Itaaliast, Maltalt ning Eestist
, et arutada nelja Euroopa Tööhõivestrateegia alusamba - tööhõive, ettevõtluse, kohanemisvõime ja võrdsete võimaluste üle. 

Projekti e
esmärgiks on suurendada noorte kaasarääkimist tööpuuduse küsimuste osas, aktiivset osalemist otsustamisprotsessides ning osalejate teadlikkust Euroopa kodanikuks olemisest.
Loe lisaks projekti kohta 
siit.

Seminari korraldab Kepez Municipality (Türgi). Eestipoolseks partneriks on MTÜ Continuous Action, kes saadab seminarile osalema 5 noort.

Osalemise tingimused:
- vanus 18-30;
- huvi seminari teema vastu ning soov arendada koostööd saatva organisatsiooniga Continuous Action;
- vastavalt programmi Euroopa Noored rahastusreeglitele tasub 30% reisikulust osaleja (max 150€);
- osalustasu 60 € tasumine.

Majutus, toitlustus ja programm on korraldatud ning kaetud 100% korraldajate poolt ning rahastatud programmist Euroopa Noored (Youth in Action, alaprogramm 5.1).
 
Huvilistel palume endast esimesel võimalusel aga hiljemalt 18.02.2013 märku anda e-maili teel info@continuousaction.ee saates täidetud sooviavalduse.


Lisatud: 1.02.2013 // 0:00