Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

4 kuud uut kultuuri ja kogemusi!


Kahel vabatahtlikul Eestist on võimalus osa saada projektist "The Trainers and Leaders of the Future". Projekti vastuvõttev organisatsioon Gençlik ve Degiþim Dernegi (Youth and Change Association) asub Kurdistani piirkonna pealinnas Diyarbakir'is, Türgis. Projekt algab 1.07.2013 ja kestab 4 kuud.

Vabatahtliku peamised tööülesanded on noortevaldkonnas tegutseva organisatsiooni koolitusvaldkonna arendamine, kohalike vabatahtlike kaasamine ja juhendamine, projektitöö ja suhtlus välisparneritega. Samuti on vabatahtlikul võimalus viia läbi inglise keele tunde kohalikele noortele. 
Organisatsioon pakub vabatahtlikule ka võimaluse õppida türgi keelt ning saada osa kohalikust kultuurist ja sündmustest.
Lisaks kahele vabatahtlikule Eestist, on projetis ka vabatahtlikud Ungarist ja Rumeenisast.
Vaata ka vastuvõtva organisatsiooni
kodulehte.

Kandideerimiseks täida ära ning saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) e- mailile annli@continuousaction.ee 
Kaaskirjas on vaja põhjendada, miks soovid lühiajalises projektis osaleda ning kindlasti on oluline nimetada oma pöördumises projekti nimi. Projekti nime peaksid lisama e-kirja teema väljale (Kandideerimine projekti "The Trainers and Leaders of the Futute", Türgis).
 
Kandideerimise tähtaeg: ASAP

Vabatahtlikuks Euroopa Noored programmi alaprogramm Euroopa vabatahtlik teenistus raames on võimalik minna noorel, kes on vanuses 18-30 aastat. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid - koolitused, kindlustus, elamine ja toitlustamine on rahastatud Euroopa Noored (Youth in Action) programmi Türgi büroo poolt. Lisaks saab vabatahtlik taskuraha 85€ iga teenistuskuu kohta.
Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest 90% ulatuses. 
Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha vastavalt programmi rahastusreeglitele. 
Kindlasti loe lisaks Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohta meie kodulehe rubriigist 
Euroopa vabatahtlik teenistus ja ka www.noored.ee/evs

Enne projekti algust toimub eelnev ettevalmistus Eestis saatva organisatsiooni MTÜ Continuous Action poolt. Ettevalmistuse kohta soovitame lugeda vastavat 
infot meie kodulehelt.

Lisainfo: annli@continuousaction.ee


Lisatud: 22.05.2013 // 0:00