Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

"Here I am: new active citizens for a wider European identity"


Oled oodatud osalema 9 kuud kestvas Euroopa Vabatahtliku teenistuse projektis "Here I am: new active citizens for a wider European identity", mis alustab sügisel 2014 Roveretos, Itaalias. Projekti koordineerib Itaalia organisatsioon AFSAI, vabatahtliku võtab vastu MTÜ Villa Maria ning saatvaks organisatsiooniks Eestist on Continuous Action.
 
Projekti kestvus: 9 kuud
Tegevuste algus: esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1.12.2014
Vabatahtlike arv Eestist:
 
Tegevuste lühikirjeldus: 
Vabatahtlik töötab MTÜ Villa Maria juures, mis on koduks mitmele erivajadusega inimesele. Keskus pakub mitmeid  toetavaid tegevusi erivajadustega inimestele mille juures abistab vabatahtlik keskuse töötajaid, teisi vabatahtlikke ning pakub tuge keskuse hoolealustele. Vabatahtlik saab ka ise viia läbi mitmeid üritusi.
Loe organisatsiooni tegevuste kohta lisainfo akrediteeritud organisatsioonide andmebaasist.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat.
Osalejale ei kaasne projektis osalemisega kohapealseid kulusid - koolitused,  elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud eelpoolnimetatud programmist. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest 90% ulatuses, ehk siis vabatahtlik tasub vaid 10% reisikuludest.Lisaks makstakse vabatahtlikule vastavalt programmi rahastusreeglitele taskuraha 115€ kuus.

Vabatahtlik on projekti valitud ja kandideerimine lõppenud!


Lisatud: 5.11.2014 // 0:00