Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Koolitusprojekti “Voting's Not Enough” immigratsiooniteemaline küsimustik


Osalesime rahvusvahelises koolitusprojektis “Voting's Not Enough”, mis toimus ajavahemikul 1.08-31.12.2015.a. Projekti juhtivaks partneriks on Association Pistes Solidaires Méditerranée Prantsusmaalt ja MTÜ Continuous Action oli üks projektis osalevatest partneritest.
Projekti raames toimusid kohtumised ja kaks koolitust Prantsusmaal Marseilles. 2015. aasta detsembri alguses toimus projekti kokkuvõttev koolitus, millel osales 3 inimest meie organisatsiooni esindajatena. 

Koolitusprojekti osategevusena analüüsisid noored kuuest Euroopa riigist (sh Eesti) immigratsiooniga seonduvat oma riigis. Selle tegevuse raames viisime läbi immigratsiooniteemalise küsitluse ja palusime Teil vastata lühikesele küsimustikule (vt küsimusi siin / link).

Täname kõiki vastajaid! Osaleja Erkki Kubber poolt koostatud kokkuvõtet saad lugeda siit.

Loe ka 2015.a. novembris läbiviidud põhjalikumat uuringut "Mida Eesti elanik arvab põgenikest?"


Lisatud: 1.01.2016 // 0:00