Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Projekt "HOLI HOPE REPORTER"


Projekt "HOLI HOPE REPORTER" on algatatud meie partnerorganisatsiooni TUTMONDA (Prantsusmaa) poolt. Koostöös Euroopa ja Indoneesia erinevate organisatsioonidega on korraldatakse noortevahetus Balil (Indoneesia), millele eelneb ettevalmistav noorteseminar Marseilles (Prantsusmaal).

Projekti tegevuste raames toimuvad järgmised tegevused:

1. Grupi ettevalmistav kohtumine Eestis, Tallinnas (toimus 1. aprillil)
2. Noorteseminar "COSMOOC and projects" Marseilles, Prantsusmaal (21-28.04.2016)
3. Ettevalmistav periood (regulaarsed töögrupi kohtumised 1x nädalas)
4. Noortevahetus Balil, Indoneesias (esialgsed kuupäevad 22.08-10.09.2016)
5. Projekti järeltegevused Eestis (oktoober - detsember 2016)

Lisainfo projekti kohta leitav siit.

Osalemise tingimused:
- väga suur huvi projekti teema ja mitteformaalse õppimise vastu
- varasem kogemus projektide korraldamisel ja/või läbiviimisel
- valmisolek panustada ajaliselt vabatahtlikuna projekti ettevalmistavasse töösse
- ajaline võimalus osaleda projekti kõikides tegevustes: ettevalmistused (Eestis), 2 noortevahetust (Prantsusmaal, Indoneesias/Balil), järeltegevused (Eestis)
- vanus 18-30.a.
- hea inglise keele oskus
- kasuks tuleb varasem kogemus projektidele rahastuse leidmisel

NB! Projekt on vaid osaliselt kaasrahastatud programmist Erasmus+ (noortevahtus Marseilles). 
Kõikidel projektis osalevatel organisatsioonidel ja osalejatel tuleb ettevalmistaval perioodil muuhulgas tegeleda ka projektile lisarahastuse leidmisega.

Antud projekti raames saame koostöös Eesti Töötukassaga anda võimaluse osaleda projekti assistendi tööpraktikal. Lisainfo tööpraktika kohta siin.

Kandideerimine projekti on lõppenud ja osalejad projekti on kinnitatud.
Kontakt: bali@continuousaction.ee


Lisatud: 17.02.2016 // 0:00