Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid Austrias


InfoEck otsib vabatahtlikke erinevatesse pikaajalistesse projektidesse Austrias, mis algavad 2018. a. sügisest.
Saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Organisatsioon: Beta 
Aeg: September 2018 (12 kuud)
Vabatahtlikke: 1
Projekti raames töötab vabatahtlik töötute noortega vanuses 16-25 toetades nende kogemuste ja oskuste arengut töö leidmiseks. Teemavaldkonnad, mille puututakse kokku on töötud noored, sotsiaaltöö, baasteadmised (matemaatika, saksa keel).  Tutvu projektiga.
Huvi korral saada oma CV koos avaldusega aadressile erika.mischitz@infoeck.at 
Sooviavalduse esitamise aeg lõppenud.

Organisatsioon: Mikado - child care
Aeg: oktoober 2018 (12 kuud)
Vabatahtlikke: 1 
Projekti teemavaldkondadeks on pedagoogika, kohapeal olevate laste toetamine ja abistamine ning erinevate traumadega töötamine. Tutvu projektiga.
Huvi korral saada oma CV koos avaldusega aadressile dankat1966@yahoo.com 
Sooviavalduse esitamise aeg lõppenud.

Organisatsioon: Park In - Youth Centre 
Aeg: oktoober 2018 (12 kuud) 
Vabatahtlikke: 1 
Projekti raames töötab vabatahtlik noortekeskuses "Park In" ning viib ellu erinevaid tegevusi ja infoüritusi. Tutvu projektiga
Huvi korral saada oma CV koos avaldusega aadressile alexander.eder@parkin.at 
Sooviavalduse esitamise aeg lõppenud.

Austrias koordineerib nimetatud projekte InfoEck (tutvu nende lisainfoga).

Lisaküsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee 
Meie teiste pikaajaliste projektidega saad tutvuda siin

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha. 


Lisatud: 6.03.2018 // 0:00