Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

hetkel lühiajalise vabatahtliku teenistuse projekte välismaal ei ole. 
 

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2021
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  
 
Pikaajaline vabatahtlik teenistus "Ecocentric Volunteering" 01.12.2021-30.11.2022 Lovinac, Horvaatia 
Center for Creative Solutions (C4CS) koostöös Udruga kultura i edukacija (Culture and Education Association UKE) ootavad 2 vabatahtlikku tööle maalähedasse ökotallu. Tutvu projektiinfoga ning huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile lanajost.uke@gmail.com. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel ka omapoolse soovituse organisatsioonile edastada.

Pikaajaline vabatahtlik teenistus algusega jaanuar 2022 (12 kuud) Nagyvazsony, Ungari
Fekete Sereg otsib oma meeskonda uusi vabatahtlikke, kes toetaksid kohaliku piirkonna kogukonda ja noorsootöö arengut. Tutvu projekti infoga

Vabatahtlik teenistus algusega veebruarist 2022 (10 kuud), Barcelona, Hispaania 
Nexes Interculturals ootab oma meeskonda uut vabatahtlikku. Tutvu lisainfoga. Huvi korral saada oma sooviavaldus koos CV-ga hiljemalt 01.12.2021.

Vabatahtliku teenistuse pikaajalised projektid algusega märts 2022 (12 kuud), Leipzig, Saksamaa 
Villa Leipzig otsib 2 vabatahtlikku märtsist 2022 oma partnerorganisatsioonide juurde: 
Huvi korral saada oma sooviavaldus lisainfos märgitud kontaktidel esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 12.12.2021. Anna oma avaldusest teada ka meile vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel ka omapoolse soovituse organisatsioonile edastada. Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 23.11.2021 // 0:00