Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

"Nachhaltigkeitsprojekt Waldrast -Sustainibilty project in the Tyrolean Alps" 01.08-30.08.2021 Tirol, Austria
CUBIC korraldab suvel grupiprojekti, mille raames loovad osalejaid loodusraja ja toetavad kohalikke nende igapäevategevustest (nt ühine söögitegemine). Loe kirjeldust projekti kohta

Erinevad lühiajalised vabatahtliku teenistuse projektid Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses ootab suvel enda juurde uusi vabatahtlikke. Lühiajaline vabatahtlik teenistus kestab perioodil 3 nädalat - 2 kuud, asukoha saab vabatahtlik koos Solidarites Jeunesses organisatsiooniga ise valida. 

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2021
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  

Pikaajaline vabatahtlik teenistus algusega september 2021 (10-12 kuud) Amsterdam, Holland
Meie partner Windseeker otsib enda meeskonda uut vabatahtlikku alates septembrist. Projekti jooksul õpitakse seilama (eelnev kogemus ei ole vajalik) ja viiakse läbi noorteprojekte nii maal kui merel. Loe lähemalt tegevuste kohta. 
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile anna@windseeker.org, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee. Windseeker ootab huviliste avaldusi kuni 21.07.2021. 

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid algusega september 2021 Tšehhis 
Slezská diakonie koordineerib mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte eri vastuvõtvate organisatsioonide juures. Vabatahtlikku ootavad koolid, lasteaiad, päevakeskused. Tutvu tegevuste kirjeldusega
Huvi korral saada oma sooviavaldus aadressile k.plachtova@slezskadiakonie.cz, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 08.08.2021.
Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 30.06.2021 // 0:00