Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

"Tittle-Tattle in Nagyvázsony IV" eelduslik toimumisaeg kevadel 2021 (3 nädalat) 
Nagyvázsony, Ungari
Meie partner Fekete Sereg ootab vabatahtlikke grupiprojekti. Tutvu lühikese projekti kirjeldusega, vaata 2019.a. grupivideot ja loe lähemalt reisimisvõimalustest Ungarisse
1 vabatahtlik on projekti kinnitatud.

Erinevad lühiajalised vabatahtliku teenistuse projektid Prantsusmaal
Meie partner Solidarites Jeunesses ootab suvel enda juurde uusi vabatahtlikke. Lühiajaline vabatahtlik teenistus kestab perioodil 3 nädalat - 2 kuud, asukoha saab vabatahtlik koos Solidarites Jeunesses organisatsiooniga ise valida. 

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2021
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  

Pikaajaline vabatahtlik teenistus Amsterdamis, Hollandis 
STAN (Sail Training Association Netherlands) koostöös Windseeker organisatsiooniga ootab taaskord 1 osalejat osalema pikaajalises projektis, mille raames on vabatahtlikul võimalik saada praktiline seilamise väljaõpe, korraldada noortele suunatud sündmusi ja abistada vastuvõtvat organisatsiooni projektijuhtimises. Tutvu täpsema infoga
Vastuvõtva organisatsiooni kontor, sh vabatahtlike elukoht asub laevas. Laevas elavad ka koerad. Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) aadressile anna@windseeker.org esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada ja saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Erinevad pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid algusega märts 2021 Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses koordineerib mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte üle Prantsusmaa. Vaata ka vabatahtlike tehtud videoid projektidest.
Huvi korral saada sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) aadressile ltv.application@solidaritesjeunesses.org esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

"Inclusion for All" algusega märts/aprill 2021 (kuni 7 kuud) Tortosa/Roquetes, Hispaanias 
Associació Obretebre otsib endale appi 3 vabatahtlikku, kes saavad abistada järgnevates valdkondades:  Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile mobilitat.obretebre@sinergia.org esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Pikaajaline vabatahtlik teenistus Barcelonas, Hispaanias algusega oktoober 2021 (10 kuud) 
Nexes Association võtab alates sügisest vastu vabatahtliku, kes abistab organisatsiooni kommunikatsoonis ja erinevate noorteprojektide koordineerimisel. Tutvu projekti kirjeldusega
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile evs.nexes@gmail.com esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 17.04.2021. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 25.03.2021 // 0:00