Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

"Elf Around" 7.11-17.12.2021 Kokkola, Soome 
Elf Around on grupiprojekt, mis on jätkuks "Elf Start" projektile. Vabatahtlikud loovad projekti jooksul jõuluraja, mida külastavad lasteaiad ja lastega pered. Grupiprojekti fookus on päkapikud ja jõulud. Tutvu täpsema projekti infoga

"Tittle-Tattle in Nagyvazsony IV" 23.11-16.12.2021 Nagyvazsony, Ungari 
Aasta viimane grupiteenistus keskendub jõuluteemalistele ettevalmistustele Nagyvazsonys koos kooli, laste, noortekeskuse ja eakate päevakeskusega. Tutvu projekti infoga
Grupiteenistust võtab vastu Fekete Sereg

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2021
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  

Pikaajaline vabatahtlik teenistus "Supporting the national community of volunteers" algusega septembrist 2021 (11-12 kuud) Rennes, Prantsusmaa
Compagnons Bâtisseurs koordineerib võrgustikku eri organisatsioonidest Prantsusmaal, mis toetab mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte. Sel sügisel oodatakse oma meeskonda vabatahtlikku, kes toetab võrgustikus olevaid organisatsioone eelkõige sisuloome, visuaalide ja sotsiaalmeediaga. Tutvu infoga
Huvi korral saada vastuvõtvale organisatsioonile sooviavaldus (saatvaks organisatsiooniks on Continuous Action) aadressile candidaturesvlt@compagnonsbatisseurs.eu, pannes kirja koopiasse ka vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30.09.2021

Pikaajaline vabatahtlik teenistus Austrias algusega oktoobrist 2021 (12 kuud) 
Meie partner POJAT otsib 1 vabatahtlikku Tyrolis asuvasse noortekeskusesse Park In. Tutvu projektiga
Huvi korral saada meile oma ingliskeelne CV aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee  esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 13.09.2021.

Pikaajaline vabatahtlik teenistus "Let's Live Europe" algusega oktoobrist 2021 Le Mans (Pariisi lähistel), Prantsusmaa 
Maison de l’Europe in Le Mans otsib oma meeskonda veel 2 vabatahtlikku, kes toetavad kohalikke noori ja tõstavad maapiirkonna elanike teadlikkust Euroopast ning erinevatest võimalustest. Tutvu täpsema projekti kirjeldusega
Huvi korral saada oma CV koos lühivideo ja avaldusega (info leiad projekti kirjeldusest) aadressile evs@europe-en-sarthe.eu pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 15.09.2021.

Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 24.08.2021 // 0:00