Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused.

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid:  

hetkel lühiajalisi projektivõimalusi välismaal ei ole.  


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2020
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega

Vabatahtliku teenistuse projektid Belgias ja Prantsusmaal (pika- ja lühiajalised) kevadest sügiseni 2020 
Service Volontaire International (SVI) ootab vabatahtlikke enda mitmetesse projektidesse, mis toimuvad nii Belgias, kui ka Prantsusmaal. 
Belgias toimuvad projektid
Prantsusmaal toimuvad projektid 
Huvi korral projektides osaleda, saada oma motivatsioonikiri aadressile incoming@servicevolontaire.org, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee

Erinevad vabatahtliku teenistuse projektid Itaalias algusega maist 2020 (pikkusega kuni 31.10.2020)
Meie partner Vicolocorto pakub erinevaid vabatahtliku teenistuse projekte. 
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile candidates@vicolocorto.org, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee

Vabatahtlik teenistus "Let’s live Europe in rural area in France!" algusega 17.08.2020-17.07.2021 (11 kuud) Le Mans-Sarthe, Prantsusmaa
Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe võtab suve lõpus vastu 6 vabatahtlikku, kes töötavad selle nimel, et hajaasustusega piirkonnas viia ellu erinevaid noortele suunatud tegevusi. Tutvu projekti infoga
Huvi korral saada oma CV ja sooviavaldus aadressile evs@europe-en-sarthe.eu esimesel võimalusel, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee. NB! Sellele projektil puudub kindel sooviavalduste vastuvõtmise tähtaeg. Huviliste sooviavaldusi võetakse vastu kuni vabatahtlike leidmiseni. 

Vabatahtliku teenistuse võimalused Tyrolis, Austrias algusega septembrist/oktoobrist 2020 
Meie partner InfoEck - Jugendinfo Tirol otsib vabatahtlikke erinevatesse projektidesse Tyrol piirkonnas, Austrias. 
Organisatsioonid, mis ootavad vabatahtlikke: 
  • DIE BÄCKEREI KULTURBACKSTUBE september 2020 - august 2021 (12 kuud)
  • MIKADO CHILDREN oktoober 2020 - september 2021 (12 kuud)
  • ARCHE TIROL oktoober 2020 - september 2021 (12 kuud)
  • MONTESSORI SCHOOL september 2020 - juuli 2021 (10 kuud)
Huvi korral tutvu lisainfoga InfoEck - Jugendinfo Tirol kodulehel ning saada vastuvõtva organisatsiooni juures olevale kontaktaadressile oma CV koos sooviavaldusega esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30.03.2020. 
Pane kirja koopiasse ka vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtlik teenistus Principia teaduskeskuses 07.09.20-30.08.21 Malaga, Hispaania 
Principia teaduskeskus ootab vabatahtlikku, kes abistaks erinevate tegevuste läbiviimisel muuseumis (nt giidituurid, messidel osalemine, erinevate hariduslike programmide läbiviimine). Loe lisa
Huvi korral saada oma CV, motivatsioonikiri ja sooviavaldus siin (link) hiljemalt 13.04.2020. Huvilistega kontakteerutakse vastuvõtva organisatsiooni poolt perioodil 18-26.03.2020. Anna meile teada aadressil vabatahtlik@continuousaction.ee juhul kui oled oma dokumendid organisatsioonile edastanud ja/või selle projektiga on tekkinud küsimusi. 

Erinevad vabatahtliku teenistuse võimalused Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses koordineerib projekte erinevates piirkondades üle-Prantsusmaa. Tutvu delegatsioonidega, kuhu vabatahtlikke oodatakse. 


Tekkis huvi? Saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel.
Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee 
 
Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30.a. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele.
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 

Oluline info lühiajaliste projektide kohta: 
Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelise projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.


Lisatud: 29.02.2020 // 0:00