Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid:  

hetkel lühiajalisi projektivõimalusi välismaal ei ole.  


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2020
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega

Erinevad vabatahtliku teenistuse projektid Itaalias algusega juunist/juulist 2020 (pikkusega kuni 31.01.2021)

Meie partner Vicolocorto pakub erinevaid vabatahtliku teenistuse projekte. Loe lisainfot ja saada oma dokumendid. 
Hetkel ei ole projektidel kindlat tähtaega. Projektikutsed on avatud kuni vabatahtlikud on projekti kinnitatud. 

Vabatahtlik teenistus "Volunteer in Hungary" algusega suvi 2020 (12 kuud) Nagyvázsony, Ungari 
Meie partner Fekete Sereg ootab endale appi vabatahtlikku, kes saab viia ellu tegevusi kohalikus noortekeskuses, abistada lasteaiaõpetajaid kohalikus lasteaias ning viia läbi erinevaid tunde naabruspiirkonna koolides. Tutvu projektiga
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel.
Sooviavalduste vastuvõtmine on pikendatud!


Vabatahtlik teenistus "Let’s do for Rujiena" 01.07-31.12.2020 (6 kuud) Rujiena, Läti 
Rujiena noortekeskus võtab vastu vabatahtliku, kes abistab noortekeskuse töös - peamiselt pakutakse noortele kooliväliseid tegevusi ning erinevaid töötube. Planeeritav tööaeg on noortekeskuses kl 13-19. Loe täpsema projektikirjelduse kohta
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile joligzda@gmail.com esimesel võimalusel, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee Sel viisil saame edastada vastuvõtvale organisatsioonile ka omapoolse soovituse. 

Vabatahtlik teenistus "Kids in Action 7 – United in Solidarity" alates augustist 2020 (12 kuud) Škofja Loka, Sloveenia 
Familija - izobraževani in terapevtski center võtab sügisel vastu 8 välisvabatahtlikku. Avatud on projektikutse 1 vabatahtlikule. Vabatahtlikul on valida 2 organisatsiooni vahel: Daycare center for people with mental disabilities või Daycare Centers for Children and Youth. Vaata projekti lisakirjeldust
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile matjaz@familija.eu esimesel võimalusel kuid hiljemalt 25.05.2020pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee 

Vabatahtliku teenistuse projekt algusega 17.08.2020-15.07.2021 Sarthe, Prantsusmaa
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe võtab vastu 6 vabatahtlikku, kes hakkavad tööle erinevates koolides. Tutvu lähemalt projektiga
Huvi korral saada oma CV koos sooviavaldusega (mõlemad inglise keeles) evs@europe-en-sarthe.eu, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee 
NB! Sellel projektil ei ole kindlat tähtaega. Projektikutse on avatud kuni vabatahtlikud on projekti kinnitatud. 

Vabatahtlik teenistus "Monkey Business" 01.09.2020-31.08.2021 Almere, Holland 
AAP Rescue Center for Exotic Animals võtab sügisel vastu 9 vabatahtlikku, kes abistavad päästekeskust nende igapäevatöös. Loe täpsemalt milliseid tegevusi AAP keskus Hollandis pakub. Hetkel oodatakse projekti 2 vabatahtlikku. 
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) 
muriel.van.der.heijden@aap.nl esimesel võimalusel kuid hiljemalt 31.05.2020 pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee 

Vabatahtliku teenistuse projektid (9-10 kuud) algusega september/oktoober 2020 Lorient, Prantsusmaa 
Meie partner Youth Information Center of Lorient (Bureau Information Jeunesse de Lorient) ootab sügisest enda meeskonnaga liituma 4 vabatahtlikku: 
  • Saint-Louis High School 01.09.2020-30.06.2021 (1 vabatahtlik)
  • St Joseph High School 15.09.2020-06.07.2021 (1 vabatahtlik)
  • Bureau Information Jeunesse de Lorient 15.09.2020-15.06.2021 (1 vabatahtlik)
  • Notre Dame de la Paix High-School 01.10.2020-30.06.2021 (1 vabatahtlik) 
Tutvu projektide kirjeldusega. Huvi korral saada sooviavaldus aadressile sve@bij-lorient.org esimesel võimalusel kuid hiljemalt 15.06.2020 pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee Sel viisil saame edastada vastuvõtvale organisatsioonile ka omapoolse soovituse. 

Vabatahtliku teenistuse projektid (9-12 kuud) algusega oktoober 2020 Austria
Meie partner Pojat ootab enda meeskonda sügisest 6 vabatahtlikku, kes saavad töötada erinevates noortekeskustes. Tutvu projektide täpsema infoga.
Huvi korral saada oma CV (inglise keeles) koos sooviavaldusega kutse juures välja toodud e-maili aadressile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 21.06.2020. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtlik teenistus "ARCHE TIROL" algusega oktoober 2020 (12 kuud) Austria 

Meie partner InfoEck koordineerib mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte Tyroli piirkonnas, Austrias. Tutvu projektiinfoga
Huvi korral saada oma CV koos sooviavaldusega (mõlemad inglise keeles) eva-maria.kirschner@infoeck.at esimesel võimalusel. Projektikutse on avatud kuni vabatahtlikud on projekti kinnitatud. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 25.05.2020 // 0:00