Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 

Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused.


Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

"Volunteering in VOC Wildlife Rescue Center" 1.06-31.07.2019 Oostende, Belgia 
Kutsume vabatahtlikke osalema Oostende-is oleva päästekeskuse töös. Eestist saab projektis osaleda 2 noort. Tutvu organisatsiooniga

"Happy Together!" 03-30.06.2019 Kokkola, Soome
Aita kaasa noortelaargi läbiviimisele Villa Elbas. Tutvu projektiga

Vabatahtlik Hästekasen farmis, 1.07.-31.07.2019 Rootsi 
Võimalus sõita vabatahtlikuks Hästekasen farmi, mis võtab suvel vastu grupiprojekti. Vabatahtlikud tulevad 12-st eri riigist abistama juulis toimuva LARP-i teemalise noortevahetuse eeltegevustes. Eestist saab projektis osaleda 1 osaleja. 

"Youth Can Do It" 1.07-09.08.2019 Kokkola & Kalajoki, Soome 
Otsid uusi väljakutseid? Selle projekti raames on võimalik abistada jalgpalliürituse Kokkola CUP ettevalmistustes ning noortekeskuse Villa Elba talgutöödes. Kokku osaleb projektis 12 noort. Tutvu tegevustega.

Huvi korral saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" algusega esimesel võimalusel (12-kuud) Samara, Venemaa
2019.a. pakume võimalust teha vabatahtlikku teenistust erinevates partnerriikides. Tutvu  lähemalt organisatsioonidega
Täida sooviavaldus esimesel võimalusel.

"Create Opportunities" algusega esimesel võimalusel (12 kuud) Gyumri, Armeenia 
Gyumri Youth Initiative Centre võtab vastu vabatahtliku, kes on valmis tööks laste- ja noortega. Tutvu projektiga.
Täida sooviavaldus esimesel võimalusel.

"Youth Crossroads" 1.05.2019-1.05.2020 (12-kuud) Palermo, Itaalia 
Meie partner CESIE otsib endale vabatahtlikku, kes töötab erinevate hariduslike programmidega organisatsiooni kontoris. 
Tutvu projekti lühikirjeldusega
Täida sooviavaldus esimesel võimalusel.

"Unified Actions" 1.07.2019-30.06.2020 Chisinau, Moldova
Vabatahtlikku ootab enda juurde "MilleniuM", mis pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus. Tutvu Milleniumis olevate vabatahtlike tööga.
Täida sooviavaldus esimesel võimalusel.

"Unified Actions" 15.09.2019-30.06.2020 Luxembourg, Luxembourg 
Maison des Associations asbl eesmärgiks on toetada välismaalaste integratsiooni Luxembourgi ühiskonda. Vabatahtlik on kaasatud organisatsiooni erinevatesse põhitegevustesse. Organisatsiooni juures töötab hetkel üks vabatahtlik Eestist! 
Täida sooviavaldus hiljemalt 31.05.2019.

Vabatahtlik teenistus 28.08.2019 - 27.08.2020 Gemeinde Schönberg, Saksamaa
Otsime vabatahtlikku, kes saab valida kahte tüüpi tööülesannete vahel - kultuurikorraldus või noorsootöö
NB! See projekt esitati Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastustähtajaks 30.04.2019. 

Vabatahtlik teenistus 1.09.2019-30.04.2020 Leipzig, Saksamaa 
Meie partneril on pakkuda 4 erinevat vabatahtliku töö võimalust Saksamaal algusega sügisest. Tutvu projektidega. Sooviavaldusi oodatakse kuni 31.05.2019.

Erinevad vabatahtliku teenistuse võimalused Soomes 
Meie hea partner Villa Elba koordineerib strateegilise EVT projekti (perioodil 1.09.2017-31.08.2020), mille raames ootavad mitmed keskused Soomes vabatatahtlikku. Tutvu erinevate võimalustega


Tekkis huvi? Saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel
Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee 
 
Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30.a. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele.
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 

Oluline info lühiajaliste projektide kohta: 
Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.


Lisatud: 10.05.2019 // 0:00