Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Põnev lühiajaline vabatahtlik teenistus Lihulas


Tule vabatahtlikuks projekti Unified Actions*, mis toimub 25.11-08.12.2019 Lihulas. Projekti raames võtab Lääneranna Noortekeskus vastu 10 vabatahtlikku, kellest 7 on Eestist ning 3 välismaalt. 
Lisaks pakub vabatahtlikele tegevusi Matsalu Loodusfilmide festival. 

Loe lähemalt meie partnerite kohta:

Lääneranna Noortekeskus - Lääneranna Noortekeskus on Lääneranna Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskuse struktuuriüksusteks on Lääneranna valla erinevates piirkondades asuvad noortetoad või noortemajad. 
 
Matsalu Loodusfilmide festival - Esimene Matsalu festival toimus Lihulas 2.-5. oktoobrini 2003. aastal. Üritus sai oma nime naabruses asuva Matsalu rahvuspargi järgi, mis on ühtlasi Euroopa üks suurimaid linnukaitsealasid. Festivali asutajateks olid Lihula vald, Matsalu rahvuspark ja Eestimaa looduse fond koos filmitegijatega. 

* Tegu on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi lühiajalise siseriikliku vabatahtliku teenistusega

Vabatahtlikud on projekti kinnitatud. 

Vabatahtlikuna saab antud projektis osaleda noor vanuses 18-30 aastat, kes ei ole varem teinud Euroopa vabatahtlikku teenistust või vabatahtlikku teenistust. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid, kuna tegevused on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 

 

Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 5.11.2019 // 0:00