Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Ainulaadne vabatahtlik teenistus "Unified Actions" LVLup muuseumis


MTÜ Continuous Action kutsub sind osalema vabatahtliku teenistuse projektis "Unified Actions"* mis toimub koostöös LVLup muuseumiga Tallinnas. 
Projekti eelduslik tegevusperiood on august 2020 - september 2020 (2 kuud). Täpne tegevuskava lepitakse kokku koostöös vabatahtlikuga.

2- kuu jooksul abistab vabatahtlik:
  • sotsiaalmeedia ja sisuturundusega jõudes uute ja toredate inimesteni;
  • muuseumi korraldatud sündmustel ja viib ellu uusi põnevaid ideid;
  • uute projektide loomisel lähtuvalt sinu huvist, mis on suunatud noortele;
  • jooksvate probleemide lahendamisega.
Vabatahtlikult ootame:
  • valmisolekut töötada iseseisvalt ja pidama kinni ühiselt seatud eesmärkidest ja kokkulepetest;
  • valmis vajadusel erinevaid olukordi kiirelt lahendama (arvutite ning muuseumi vara hooldus, jooksvate probleemide mänguline lahendamine);
  • avatud ning sõbralikku suhtumist;
  • kasuks tuleb huvi arvutimängude vastu, tehnika hingeelu tundmine ning kokkupuude IT, kommunikatsiooni, noorsootöö vms sarnase erialaga. 

Vabatahtlik on projekti kinnitatud.*Tegu on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi lühiajalise siseriikliku vabatahtliku teenistusega*

Vabatahtlikuna saab antud projektis osaleda noor vanuses 18-30 aastat, kes ei ole varem teinud Euroopa vabatahtlikku teenistust või vabatahtlikku teenistust. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid, kuna tegevused on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 

Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 20.07.2020 // 0:00