Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlikud 3-nädalases EVT projektis “APPLE” Eestis

“APPLE” on eesti keeles õun, kuid see on ka meie Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti nimi. Seekord keskendusime vähemate võimalustega noortele ning andsime neile võimaluse töötada vabatahtlikuna mõnes välisriigis ehk antud juhul Eestis, vahetada teadmisi, oskusi ja kogemusi ning stimuleerisime vabatahtlikku teenistust üldiselt. Vaata nüüd juba ka vabatahtlike poolt joonistatud koomikseid.

Eesti, rootsi, itaalia ja ungari noored mõtteid vahetamas teemal noorte töötus “It’s Up to You”

22.-31. august 2009 said Eestis Kloogarannas toimuval noortevahetusel kokku 28 noort inimest neljast erinevast riigist, et arutleda noorte töötuse teemal. Üheskoos määratleti probleem ning püüti välja pakkuda võimalikke lahendusi. Loe osalejate poolt kirjutatud artiklit!

Laulu- ja tantsupidu pani eesti rahvaga ühes hingama ka 15 välisvabatahtlikku üle Euroopa

2.-5. juulil 2009 toimunud XXV Laulupeo ja XVIII Tantsupeo „ÜhesHingamine“ korraldamisel olid abiks 15 vabatahtlikku üle Euroopa, kellele sai osaks unikaalne kogemus anda oma panus eestlaste suursündmuse korraldamisse.

Noortevahetuse "Fly to Eur-Hope" lõpptulemusena valmis video

Noortevahetuses Villadossolas, Itaalias loodi Eesti, Itaalia ja Kreeka noortega koostöös lühifilm “Fly to Eur-hope!” Film kajastab projektis osalenud noorte emotsioone, suhtumisi ja arvamusi. Samal ajal toob film välja ka kõige tähtsamad teemad, mis noortevahetuse käigus käsitlemist leidsid - näiteks, kuidas korraldada noortevahetust ja projekti lõpptulemused.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210