Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Noortevahetuse "Fly to Eur-Hope" lõpptulemusena valmis video

Noortevahetuses Villadossolas, Itaalias loodi Eesti, Itaalia ja Kreeka noortega koostöös lühifilm “Fly to Eur-hope!” Film kajastab projektis osalenud noorte emotsioone, suhtumisi ja arvamusi. Samal ajal toob film välja ka kõige tähtsamad teemad, mis noortevahetuse käigus käsitlemist leidsid - näiteks, kuidas korraldada noortevahetust ja projekti lõpptulemused.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210