01.09.2020-31.01.2021

ELU projekt “Unified Actions” koostöös Tallinna Ülikooliga

Tallinn, Eesti

ELU e Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli üks õppeainest, mille raames lahendatakse elulisi probleeme koos eri õppekavadel õppivate üliõpilastega.

ELU projekt “Unified Actions” koostöös Tallinna Ülikooliga

Continuous Action algatas septembris 2020 uue projekti “Unified Actions” ELU programmis (Erialasid Lõimiv Uuendus) koostöös Tallinna Ülikooliga.
ELU on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte.
Ülikooli poolt algatatud programmist saab lähemalt lugeda aadressil elu.tlu.ee 

Continuous Action poolt algatatud ELU projekt “Unified Actions” keskendus individuaalse lühiajalise siseriikliku vabatahtliku teenistuse projektidele (ESK partnerlusprojekti näitel). Tudengid uurisid projektide tulemuslikkust nii osalejale, kui vastuvõtvale organisatsioonile.
Fookuses olnud lühiajalised siseriiklikud teenistused “Unified Actions” toimusid perioodil juuli – oktoober 2020 koostöös Põhjala tehasega (vastuvõttev organisatsioon) ja Continuous Actioniga (tugiorganisatsioon). 

ELU projekti raames oli tegevustesse kaasatud 4 tudengit, kes õpivad erialadel Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, Aasia uuringud, organisatsioonikäitumine ja kutsepedagoogika. 
Vaata ELU projekti raames loodud postreid, mis tutvustavad siseriiklikku teenistust organisatsioonile ja vabatahtlikule.  Tudengid olid kaasatud ELU projektitegevustesse perioodil september 2020-jaanuar 2021. 

ELU arendustegevusi toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekti Astra meede TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevus B23. 

Unified Actions on rahastatud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus Agentuuri Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest. 

Võta ühendust

Kas sul on küsimus, mõte, idee, koostöösoov? Kirjuta meile sellest lähemalt.

    Kontaktinfo

    Lisaküsimuste korral võta meiega ühendust telefoni või emaili teel.

    info@continuousaction.ee

    +372 5628 0025