01.10.2018-04.07.2021

“Eyes on EU – the Web Series”

Prantsusmaa, Eesti, Kreeka, Rumeenia, Horvaatia

“Eyes on EU – the Web Series” oli Euroopa Komisjoni rahastatud projekt, mille tulemusena loodi filmisari, mis tutvustas ühiskonnas aktuaalsed teemasid noortelt noortele.

“Eyes on EU – the Web Series”

MTÜ Continuous Action oli partnerorganisatsiooniks 2.5-aastasele Euroopa Komisjoni poolt rahastatud filmiprojektile “Eyes on EU – The Web Series”. The Web Series oli pikaajaline koostööprojekt, mis hõlmas 5 riigi noori eesmärgiga luua videote sari, mis kajastab ühiskonnas olulisi teemasid Euroopa Liidu liikmesriikides. 

Projektist võtsid osa Prantsusmaa, Kreeka, Rumeenia, Eesti ja Horvaatia noored. Videod filmiti üles nimetatud riikides ja nende noorte poolt, kes seda riiki esindasid. Filmimise kriteeriumid, tegevused ja teemad lepiti kokku ühistel kohtumistel, mis oli planeeritud noortevahetuste ja partneritevaheliste kohtumistena. Tegevuste raames õppisid osalejad kuidas filmida, monteerida, kirjutada stsenaariumit ning teadvustada ja luua nähtavust mingist teemast suuremale sihtgrupile. 

Eyes on EU – The Web Series projekt kestis perioodil 01.10.2018-04.07.2021, mida rahastas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi vahenditest. Projektiga seonduvaid tegevusi kaasrahastas Rakvere Avatud Noortekeskus.

Projektitegevuste ülevaade:

 • 7-10.12.2018 kick-off meeting Tallinn, Eesti
  Esimene kohtumine 5 riigi partnerite vahel. Eestis said partnerid praktilise sissejuhatuse projekti. Kohtumist võttis vastu MTÜ Continuous Action. 
 • 6-13.03.2019 noortevahetus Marseille, Prantsusmaa
  Projekti raames õpiti kuidas filmida, stsenaariumit & skripti kirjutada. Samuti pandi paika iga episoodi peateema ning arutati koos osalejatega järgmiste sisuliste sammude üle. Eestist osales projektis 5 noort, kes on ühtlasi selle projekti tuumikmeeskond.
 • 28.06-1.07.2019 partnerite II kohtumine Ioannina, Kreeka 
  Teine partneritevaheline kohtumine, kus vaadati iga riigi planeeritavate episoodide skripte, arutleti viimase episoodi sisu ning anti ülevaade projektiga seonduvatest kuludest. Kohtumist võttis vastu Youth Center of Epirus. 
 • 6-9.12.2019 partnerite III kohtumine Bukarest, Rumeenia
  Partneritevaheline kohtumine, mille raames arutleti seni korraldatut (mõnel riigil oli näidata juba oma episoodide nn. “musta materjali”), erinevaid kaasrahastuse võimalusi ning eesootavat viimast osalejate kohtumist Prantsusmaal. Kohtumist võttis vastu Asociatia D’Avent. 
 • 05-06.09.2020 & 12-13.09.2020 virtuaalne noortevahetus
  Projekti viimane osalejate kohtumine, mis pidi algselt toimuma 15-24.03.2020 Marseille’s, Prantsusmaal. Planeeritud tegevused viidi läbi veebis ning pandi paika projekti 6. episoodi kava ja struktuur. Noortevahetust juhtis Eurasia Net. 
 • 28-31.05.2021 partnerite IV kohtumine Horvaatias
  Partneritevaheline kohtumine, mille raames pandi punkt toimunud tegevustele, vaadati kuidas ja mida jõuab nähtavustegevustes veel korraldada ning arutleti projekti väljakutseid ja edusamme. Kohtumist võttis vastu Europe House Slavonski Brod. 

“Eyes on EU – the Web Series” tulemused 

Jaanuaris 2021 algasid filmiprojektile suunatud nähtavustegevused. Kõik 6 filmitud episoodi jõudsid avalikustamiseni perioodil aprill – mai 2021. Projekti episoodid ja trailerid on kättesaadavad Facebooki, Instagram ja Youtube kanalitest. 


Partnerid:


Eurasia Net (Prantsusmaa)

Europe House Slavonski Brod (Horvaatia)

Youth Center of Epirus (Kreeka) 

Asociatia D’Avent (Rumeenia) 

Võta ühendust

Kas sul on küsimus, mõte, idee, koostöösoov? Kirjuta meile sellest lähemalt.

  Kontaktinfo

  Lisaküsimuste korral võta meiega ühendust telefoni või emaili teel.

  info@continuousaction.ee

  +372 5628 0025