Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa vabatahtliku teenistuse pojektides osalemise võimalused

Oled oodatud osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse projektides, mis on algamas 2017. aasta esimesel poolel. Järgnevalt leiad kohe algavad projektid algusega 2017.a. kevadest.
Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action.

Projekt "Better Together" ootab vabatahtlikke

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektis "Better Together", mis toimub Kokkolas, Soomes. Projekt algab 27.02.2017 ja on kestvusega 1 kuu.
Vastuvõtvaks organisatsiooniks on meie pikaajaline partner Villa Elba, saatvaks organisatsiooniks MTÜ Continuous Action.
Projektis saab osaleda kaks vabatahtlikku Eestist.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektid

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektis, mis on algamas 2017. aastal. Järgnevalt leiad info juba rahastuse saanud ja lähiajal algavate projektide kohta Portugalis, Soomes ja Ungaris.

Sõida projekti "Volunteering for YOUth" Poolas

Otsime ühte vabatahtlikku, kellele saame pakkuda aktiivse vabatahtliku töö võimaluse Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti "Volunteering for YOUth" raames Kielce's Poolas.


Sissekannete arhiiv