Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis, mis on toimumas käesoleval aastal Ungaris, Rumeenias, Soomes, Hispaanias, Prantsusmaal, jt riikides.
Täiendame infot jooksvalt!

Pikaajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid

Võimalus saada osa pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Rahvusvahelised koolitused ja noortevahetused käesoleval aastal

Käesoleval aastal on meile teada mitmeid rahvusvahelisi noortevahetusi ja koolitusi, mida korraldavad meie koostööpartnerid ja kuhu ootame osalejaid. Lisame jooksvalt uut infot erinevate projektide kohta.


Saa osa multiprojektist Gender Through the Screen

Otsime osalejaid multiprojekti "Gender Through the Screen", mis hõlmab endas partneritevahelist kohtumist, 1 koolitust, 1 noortevahetust ja 1 seminari. Projekti koordineerib Kosovo organisatsioon Organizata per Avancimin E Programeve Alternative. Projektidesse Eestist saadab MTÜ Continuous Action.

Sissekannete arhiiv