Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektid

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektis, mis on algamas 2017. aastal. Järgnevalt leiad info juba rahastuse saanud ja lähiajal algavate projektide kohta Portugalis, Soomes ja Ungaris.

Sõida projekti "Volunteering for YOUth" Poolas

Otsime ühte vabatahtlikku, kellele saame pakkuda aktiivse vabatahtliku töö võimaluse Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti "Volunteering for YOUth" raames 1.02-30.06.2017 Kielce's Poolas.


Mine vabatahtlikuks Inglismaale projekti "London Calling"

Kutsume sind osa saama pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektist "London Calling: long term EVS working for a national high profile respected charity in public relations, communications and marketing" Londonis, Inglismaal algusega esimesel võimalusel (11 kuud). Vabatahtlikku ootab Blesma. Projekti saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Aasta kokkuvõte 2016

Möödunud 2016. aasta oli meie organisatsioonile taaskord teguderohke. Koostöös erinevate välispartneritega viisime aasta jooksul ellu üle viiekümne Erasmus+ programmist rahastuse saanud mobiilsusprojekti, millest said osa enam kui 135 mitteformaalsest õppest huvitatud inimest.

Sissekannete arhiiv