Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Võimalus kandideerida EVS projekti "Able like you"Saame pakkuda hea võimalusele ühele noorele, kes sooviks töötada puuetega inimestega Itaalias. Tegevused leiavad aset erinevates lastele ja täiskasvanutele suunatud keskustes Palermos. Eestist suundub üheksa kuu pikkusesse projekti perioodil 01.09.2012-31.05.2013  kokku kaks vabatahtlikku, üks neist on juba kinnitatud.

Projekti "Able like you" üldise kirjelduse leiate siit.

Täpsemad keskuste kirjeldused on aga leitavad järgnevate linkide vahendusel:

Cooperative La Fraternità
Volta la Carta
Il canto di Los

Sobilik kandidaat on vanuses 18-30 eluaastat ning omab:

- Tugevat motivatsiooni ja mõningast (sh lühiajalist) kogemust puuetega inimestega töötamisel;
- Huvi ja teadlikkust projekti teemade ja eesmärkide osas;
- Avatust erinevate kultuuride suhtes, valmisolekut ja motivatsiooni töötada rahvusvahelises meeskonnas;
- Valmisolekut õppida itaalia keelt;
- Erinevate sündmuste korraldamise oskust (nt kunstinäitused ja spordivõistlused puuetega inimestele).

Vabatahtlike valimisel lähtutakse antud projeki puhul soovist pakkuda osalemisvõimalusi ka neile, kes EVS projekti toetuseta analoogseid kogemusi omandada ei saaks. Seega eelistatakse ühe vabatahtliku valikul vähemate võimalustega noori.

Projekti koordineerivaks ning vastuvõtvaks organisatsiooniks on CE.S.I.E Itaaliast, Continuous Action on projektis saatvaks organisatsioooniks.  Projekt on Euroopa Komisjoni poolt juba rahastatud.

Kandideerimiseks saada ingliskeelne pildiga CV ja motivatsioonikiri aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee hiljemalt 10. juulil. Täiendavate küsimuste korral olete oodatud meiega samal aadressil ühendust võtma.

Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid - koolitused, elamine ja toitlustamine on rahastatud Euroopa Noored (Youth in Action) programmist.  Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse projekti eelarvest 90% ulatuses. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha vastavalt programmi rahastusreeglitele. Lisainfot EVT kohta on leitav meie kodulehe rubriigist Euroopa Vabatahtlik Teenistus http://continuousaction.ee/?mid=9.


Lisatud: 22.06.2012 // 0:00