Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlik raamatukogus


See on tore, kui välismaalt saabunud vabatahtlikud on valmis jagama kohalikega maailmapilti ja erinevates tegemistes osalema. Sealhulgas projektivälistes ettevõtmistes, mis viib neid uutesse asutustesse, kuhu muidu ei oleks osanud minnagi.

Olles saanud teada võimalusest raamatukokku vabatahtlikuks tulla, leidis sitsiillane Cosimo pärast mõningast mõtlemisaega, et ta soovib seal üritust läbi viia. Niisiis tulimegi Põhja-Tallinnasse olukorraga tutvuma. Piirkond, mis paljudes tallinlastes eelarvamusi tekitab ning kus ometi oleks silmaringi avardamisel abiks nii mõnigi maailmakogemus.

Lapsi ja noori on sageli raske motiveerida uute asjade vastu huvi tundma, olles harjunud oma senise elustiili ja mõtetega. Nii nad siis umbusklikult tulid kohale, et kogeda, mida kauge Lõuna-Euroopa külaline tutvustab. Lapsi – nagu siinkandis ikka – oli nii eestlaste kui venelaste seas. Nii suhtlesime/tõlkisime päris mitmes keeles, arvestades, et vahepalaks tuli nii mõnigi itaalia-keelne fraas ka sisse lisaks inglise, eest ja vene keeltele.

Mängud pakkusid lastele rõõmu – pole just igapäevane raamatukogus hüpata või pudelikorki taga ajada. Hiljem said nad videode kaudu nii visuaalse kui musikaalse ülevaate Itaaliast. Iseasi, kui palju nad sellest kõigest aru said või kuidas enda jaoks tõlgendasid, aga iga unikaalne kogemus kulub marjaks ära!

Vaata lisaks siit.

Cosimo Amato on Eestis MTÜ Continuous Action poolt koordineeritud projekti "Children and Joy" raames ja töötab igapäevaselt vabatahtlikuna Tallinna Järveotsa Lasteaia liitrühmas. Projekt on rahastuse saanud programmi Euroopa Noored alaprogrammist 2 -Euroopa vabatahtlik teenistus.


„Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest."

 

 


Lisatud: 14.02.2013 // 0:00