Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalistest Erasmus+ programmi vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

"
Volunteer Together for Inclusion" algusega 08.01.2019-08.07.2019 (6 kuud) Reana Del Rojale, Itaalias
Insieme Si Puo ootab enda sekka vabatahtlikku. Tutvu tööülesannetega
Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel sve@afsai.it hiljemalt 23.12.2018.

"
Volunteer Together for Inclusion" algusega 08.01.2019-08.07.2019 (6 kuud) Luserna San Giovanni, Itaalias
Rifugio re Carlo Alberto ootab enda sekka vabatahtlikku. Tutvu plaanitavate tööülesannetega.
Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel sve@afsai.it hiljemalt 23.12.2018.

"Culturemotion 3.0" algusega 1.02.2019-30.06.2019 (5 kuud) Rijeka's, Horvaatias 

Rijeka kohalik noorteinfokeskus ootab enda sekka vabatahtlikku, kes abistab keskust nende igapäevatöös. Loe lähemalt planeeritavatest tegevustest. Huvi korral täida soovivavaldus hiljemalt 20.12.2018.

"Private School – FWS Freie Waldorfschule Graz" algusega 15.01.2019 (11.5 kuud) Grazis, Austrias 
Waldorf-stiilis erakool ootab enda sekka vabatahtlikku. Huvi korral tutvu edasta see koordineerivale organisatsioonile Logo inglisekeelne CV ja motivatsioonikiri ning ESK profiilinumber e-mailile klaus.buchner@logo.at hiljemalt 10.12.2018.

"Children's Village / Steirische Kinderdörfer" algusega 1.02.2019-31.12.2019 (11 kuud) Grazis, Austrias
Children's Village ootab enda sekka 1 vabatahtlikku. Huvi korral tutvu edasta see koordineerivale organisatsioonile Logo inglisekeelne CV ja motivatsioonikiri ning ESK profiilinumber e-mailile klaus.buchner@logo.at hiljemalt 18.12.2018.

Vabatahtlikud teenistused Venemaal & Moldovas
2019.a. pakume võimalust teha vabatahtlikku teenistust Erasmus+ programmi partnerriikides. Tutvu  lähemalt organisatsioonidega

"Create Opportunities" algusega 01.05.2019-01.05.2020 (12 kuud) Bedeilles, Prantsusmaal 
Solafrika ootab enda juurde vabatahtlikku, kel on motivatsioon ja huvi maapiirkonna arendamise vastu. Tutvu projektiga.

"Create Opportunities" algusega 01.05.2019-01.05.2020 (12 kuud) Gyumris, Armeenias 
Gyumri Youth Initiative Centre võtab vastu vabatahtliku, kes on valmis tööks laste- ja noortega. Tutvu projektiga.

"Familija - Kids in Action 6" algusega augustist 2019 (12 kuud) Škofja Loka's Sloveenias. 
Familija perekeskus ootab enda sekka vabatahtlikke. Tutvu projekti kirjeldusega. Huvi korral saada oma inglisekeelne CV koos motivatsioonikirjaga e-mailile matjaz@familija.eu hiljemalt 20.12.2018.

Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

NB! Suur osa vabatahtliku teenistuse projekte esitati meie vastuvõtvate partnerite poolt Euroopa Solidaarsuskorpuse I taotlustähtajaks, mis oli 16.10.18. Järgmine taotlusvoor on veebruaris 2019.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 3.11.2018 // 0:00