Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

"Le Fai" esimesel võimalusel eelistatult märtsist 2018 (8 kuud) Le Saix, Prantsusmaa 
Vabatahtliku ülesandeks on erinevate töölaagrite läbiviimine, animatsiooniteemaliste töötubade korraldamine ja vabatahtliku teenistuse info jagamine. Tutvu projektiga
Huvi korral saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel.

Pikaajaline projekt alates aprillist 2018 (10 kuud) Göteburgi lähedal, Rootsi
Meie partner Hastakäsen võtab vastu kuni 5 vabatahtlikku erinevatest riikidest (Eesti, Itaalia, Hispaania, Saksamaa). Tutvu organisatsiooniga ning tegevustega.

"Wildlife Rescue" 1.04.2018-31.03.2019 (12 kuud) Oostende, Belgia 
Otsime vabatahtlikku metsloomade päästekeskusesse, mis tegeleb vigastatud loomade raviga. Loe täpsemat ülevaadet projektist. Huvi korral saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel.

Pikaajaline projekt alates aprillist 2018 (10 kuud) Pesaros, Itaalias 
Meie partner Vicolocorto otsib enda meeskonda vabatahtlikku, kes aitaks läbi viia erinevaid noortele suunatud tegevusi. Tutvu projekti infoga
Küsimuste ja huvi korral kirjuta candidates@vicolocorto.org esimesel võimalusel.

"Youth Volunteering Together" esimesel võimalusel alates maist 2018 (6-9 kuud) Gyumri, Armeenia

Otsime vabatahtlikku, kes oleks valmis aitama korraldada ja läbi viia erinevaid noortesündmusi. Lisainfo siin. Üks vabatahtlik Eestist on juba oma teenistust alustanud, otsime kaasvabatahtlikku osalema projektis alates kevadest.
Vabatahtlik on leitud!

"KITA Kohlgartenstraße" alates juunist 2018 (12 kuud) Leipzigis, Saksamaal
Rahvusvaheline lasteaed Saksamaal otsib endale abikätt alates suvest. Vabatahtlik viib lastele läbi erinevaid tegevusi ja jagab vabatahtliku teenistuse teemalist infot kohalikus kogukonnas. Tutvu projektiga siin
Vabatahtlik on leitud!

"Volunteer Together for Inclusion" alates septembrist 2018 (6 kuud), Põhja-Itaalias 
Vabatahtlikku oodatakse tööle Insieme Si Puo keskusesse, mis pakub erivajadustega täiskasvanutele erinevaid päevategevusi. Tutvu projekti infoga.

Erinevad vabatahtliku teenistuse projektid Austrias perioodiks 2018-2019 
Meie partner InfoEck otsib vabatahtlikke 9. erinevasse projekti. Info projektide ja kandideerimise kohta leiab nende kodulehelt. Sooviavalduste esitamine kuni 25.03.2018; 
Meie partner LOGO Jugendmanagement otsib vabatahtlikke Gratzi lähistele. Tutvu projektide info ja kandideerimisega. Sooviavalduste esitamine kuni 2.04.2018.  
Saates dokumente InfoEck-ile või LOGO Jugendmanagement-le pane kirja koopiasse ka vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime omapoolse soovituse organisatsioonidele esitada.


Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 5.03.2018 // 0:00