Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalistest Erasmus+ programmi vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Vabatahtlik teenistus Samaras, Venemaal algusega veebruarist 2019 (12 kuud)
2019.a. pakume võimalust teha vabatahtlikku teenistust Erasmus+ programmi partnerriikides. Tutvu  lähemalt organisatsioonidega

"Children's Village" algusega 1.02.2019-31.12.2019 (11 kuud) Graz, Austria 
Tutvu lähemalt vastuvõtva organisatsiooniga. Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel tugiorganisatsioonile LOGO aadressil klaus.buchner@logo.at pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee

"
Volunteer Together for Inclusion" algusega 08.01.2019-08.07.2019 (6 kuud) Reana Del Rojale, Itaalias
Insieme Si Puo ootab enda sekka vabatahtlikku. Tutvu tööülesannetega
Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel sve@afsai.it

"
Volunteer Together for Inclusion" algusega 08.01.2019-08.07.2019 (6 kuud) Luserna San Giovanni, Itaalias
Rifugio re Carlo Alberto ootab enda sekka vabatahtlikku. Tutvu plaanitavate tööülesannetega.
Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel sve@afsai.it

"Create Opportunities" algusega 01.05.2019-01.05.2020 (12 kuud) Bedeilles, Prantsusmaal 
Solafrika ootab enda juurde vabatahtlikku, kel on motivatsioon ja huvi maapiirkonna arendamise vastu. Tutvu projektiga.

"Create Opportunities" algusega 01.05.2019-01.05.2020 (12 kuud) Gyumris, Armeenias 
Gyumri Youth Initiative Centre võtab vastu vabatahtliku, kes on valmis tööks laste- ja noortega. Tutvu projektiga.

Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

NB! Suur osa vabatahtliku teenistuse projekte esitati meie vastuvõtvate partnerite poolt Euroopa Solidaarsuskorpuse I taotlustähtajaks, mis oli 16.10.18. Järgmine taotlusvoor on veebruaris 2019.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 4.01.2019 // 0:00