Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalistest Erasmus+ & Euroopa Solidaarsuskorpus programmide vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

"Unified Actions" algusega aprillist 2019 (12-kuud) Samaras, Venemaal
2019.a. pakume võimalust teha vabatahtlikku teenistust erinevates partnerriikides. Tutvu  lähemalt organisatsioonidega

"Create Opportunities" algusega 1.04.2019 (10 kuud) Innsbruckis, Austrias 
CUBIC Austriast kutsub endaga liituma motiveeritud vabatahtlikku, kes tunneb huvi võrgustikutöö koordineerimise vastu. Austriast on alguse saanud mitmeid välispartnereid ühendav Rückenwind võrgustik, mille tegevustikuga vabatahtlik tutvub ning aitab seda koordineerida. 
Lisaks on planeeritud töö hulka infotöö Erasmus+ programmi tutvustamiseks. Tutvu lisainfoga

"Create Opportunities" algusega 01.05.2019-01.05.2020 (12 kuud) Gyumris, Armeenias 
Gyumri Youth Initiative Centre võtab vastu vabatahtliku, kes on valmis tööks laste- ja noortega. Tutvu projektiga.

"Youth Crossroads" algusega 1.05.2019-1.05.2020 (12-kuud) Palermos, Itaalias 
Meie partner CESIE otsib endale vabatahtlikku, kes töötab erinevate hariduslike programmidega organisatsiooni kontoris. 
Tutvu projekti lühikirjeldusega

"Volunteer in STAN" algusega 1.05.2019-31.08.2019 (4 kuud) Amsterdamis, Hollandis
Meie partner STAN (Sail Training Association in Netherlands) otsib endale suveks appi vabatahtlikku, kelle tööülesandeks on aidata suviste noortevahetuste läbiviimine. Vabatahtlik saab praktilise seilamise väljaõppe. Tutvu projekti lühikirjeldusega

"
Volunteer Together for Inclusion" algusega esimesel võimalusel (6 kuud) Luserna San Giovanni, Itaalias
Rifugio re Carlo Alberto ootab enda sekka vabatahtlikku. Tutvu plaanitavate tööülesannetega.
Huvi korral kirjuta esimesel võimalusel sve@afsai.it Vabatahtlik on projekti kinnitatud.

Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

NB! Suur osa vabatahtliku teenistuse projekte esitati meie vastuvõtvate partnerite poolt Euroopa Solidaarsuskorpuse I taotlustähtajaks, mis oli 16.10.18. Järgmine taotlusvoor on veebruaris 2019.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 4.01.2019 // 0:00