Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalisest Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

"Step into the world of sailing" esimesel võimalusel (6-12 kuud) Hollandis
STAN (Sailing Training Association Netherlands) otsib endale vabatahtlikku Taanist, Inglismaalt, Norrast ja Eestist. Loe projekti lisainfot
Vabatahtlikku oodatakse projekti esimesel võimalusel, projekt saab kesta 6-12 kuud.

Pikaajaline projekt alates märtsist 2018 (10 kuud) Göteburgi lähedal, Rootsi
Meie partner Hastakäsen võtab vastu kuni 5 vabatahtlikku erinevatest riikidest (Eesti, Itaalia, Hispaania, Saksamaa). Tutvu organisatsiooniga ning tegevustega.

"Wildlife Rescue" 1.04.2018-31.03.2018 (12 kuud) Oostende, Belgia 
Otsime vabatahtlikku metsloomade päästekeskusesse, mis tegeleb vigastatud loomade raviga. Loe täpsemat ülevaadet projektist. Huvi korral saada meile sooviavaldus hiljemalt 28.02.2018.

"Youth Volunteering Together" esimesel võimalusel alates maist 2018 (6-9 kuud) Gyumri, Armeenia

Otsime vabatahtlikku, kes oleks valmis aitama korraldada ja läbi viia erinevaid noortesündmusi. Lisainfo siin.
Üks vabatahtlik Eestist on juba oma teenistust alustanud, otsime kaasvabatahtlikku osalema projektis alates kevadest.

"KITA Kohlgartenstraße" alates juunist 2018 (12 kuud) Leipzigis, Saksamaal
Rahvusvaheline lasteaed Saksamaal otsib endale abikätt alates suvest. Vabatahtlik viib lastele läbi erinevaid tegevusi ja jagab vabatahtliku teenistuse teemalist infot kohalikus kogukonnas. Tutvu projektiga siin


Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 10.01.2018 // 0:00