Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Continuous Action teeb koostööd Tallinna Ülikooliga


Continuous Action alustas veebruaris 2019 koostööd Tallinna Ülikooliga algatades uue idee programmis ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus).
ELU on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte.
Ülikooli poolt algatatud programmist saab lähemalt lugeda aadressil elu.tlu.ee 

Continuous Action algatas keadsemestri raames ELU projekti ContAct, mis keskendus Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi toel korraldatud siseriiklikule ja lühiajalisele vabatahtliku teenistuse grupirojektile. Tudengid uurisid projekti tulemuslikkust, selle mõju ning projektikogemuste seoseid mitteformaalses õppes.
Fookuses olnud grupiprojekt "Unified Actions" toimus 1-16.02.2019 Rakveres koostöös Rakvere Avatud Noortekeskusega (vastuvõttev organisatsioon) ning Continuous Actioniga (tugiorganisatsioon). Projektis osales kokku 10 vabatahtlikku (7 kohalikku ja 3 välisnoort). Välisnoored tulid Prantsusmaalt ja Austriast. Loe projekti uudislugu.

ContAct raames oli ESK (Euroopa Solidaarsuskorpus) projekti kogemuslugude uurimisse kaasatud 6 tudengit, kes õpivad erialadel pedagoogika, psühholoogia, eripedagoog-nõustaja. 
Loe tudengite poolt kirjutatud lõppartiklit ning tutvu postriga, mis võtab kokku ühised tegevused. Tudengid olid kaasatud ELU projektitegevustesse perioodil veebruar-mai 2019.


       

*ELU arendustegevusi toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekti Astra meede TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevus B23. 

   

*Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest. 


Lisatud: 22.05.2019 // 0:00